Alojas administrācija

Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” veido draudzīgu pašvaldību

Š. g. 1. jūlijā biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” ir parakstījusi līgumu Nr. 2021.LV/ĢDP/031/44 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklāta projektu pieteikumu konkursa nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”. Projekta Nr.2021.LV/ĢDP/031 “Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” dalība konkursā vērsta uz diviem darbības virzieniem: pasākumi bērniem un pasākumi ģimenisku vērtību nodrošināšanai.

Visā projekta realizācijas laikā tiks organizēts pasākuma cikls ģimenēm ar bērniem. Pasākumu programma tiks ietvertas gan fiziskās, gan erudīcijas, izglītojošas un psihiskās veselības uzlabojošas aktivitātes dabā. Tiks organizēta sporta diena ģimenēm, ar dažāda vecuma bērniem, kas ietver paraugdemonstrējumus, sacensības un kopīgas pusdienas. Ģimeņu mazuļiem – bērniem šajā dienā tiks organizēta īpaša koncertprogramma ar izglītojošu saturu un muzikāli teatrālu pavadījumu.

Tiks organizēts pasākums jauniešiem “Nāc ārā!” Alojas pilsētā un tās vidusskolas parkā. Kopīgi tiks veidota dekorācija Alojas pilsētai, kā arī būs iespēja jauniešiem savā starpā sacensties erudīcijā un izbaudīt brīvo atmosfēru baudot brīvdabas aktivitātes. Arī mazākajiem tiks organizēts Bērnu festiņš, kurā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, būs iespēja darboties, izklaidēties un pavadīt laiku kopā ar saviem vecākiem un pārējiem ģimenes locekļiem.

Lai veicinātu ģimeņu saliedēšanos un dažādotu kopīgu brīvā laika pavadīšanu, organizēti 3 Ģimene ceļo pārgājieni – Ģimene laivā, Ģimene purva kurpēs, Ģimene Zaļajā dzelzceļā, kurās tiks iekļautas dažādas izzinošas aktivitātes dabā.

Mūsu pašvaldības ģimenes to ir pelnījušas!

Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai un, ņemot līdzi ģimeni un draugus, nāc un piedalies!

Projekta realizācijas laiks: 01.07.2021. – 31.10.2021.

Apstiprinātais projekta finansējums: 14 734,41 EUR, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Aicinām visus dalībniekus uz sapratni, ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus un aicināt tos ievērot arī citus dalībniekus. Lai mums kopā izdodas!

Projekta “Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” īstenošanas laikā biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” sadarbojas ar iestādēm – Alojas pilsētas un pagasta pārvalde, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas kultūras nams, Alojas dienas centrs, pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Alojas Novadpētniecības centrs, Alojas pilsētas bibliotēka, bibliotēka “SALA”, Uzņēmējdarbības atbalsta centrs “SALA” un sporta metodiķiem.

Projekts ,,Ģimene un bērni – vērtība Alojā!”, Nr. 2021.LV/ĢDP/031“ ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ,,Ģimene un bērni – vērtība Alojā!”, Nr. 2021.LV/ĢDP/031“  saturu atbild Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”.” #SIF_vietagimenei

Sagatavoja:
Aiva Miškovska