Aloja

Apgrozāmo līdzekļu aizdevums | Covid-19

Programmas darbības teritorija: Visa Latvija

Uzņēmuma statuss: Komersants, lauksaimnieks vai zivsaimnieks, kura darbību ietekmējusi Covid-19

Prasības uzņēmuma finanšu rādītājiem: 

 • Nav grūtībās nonākuša uzņēmuma (GNU)* pazīmju (zaudēta puse no parakstītā pamatkapitāla, pasludināts maksātnespējas process vai TAP) saskaņā ar pēdējā iesniegtā gada pārskata datiem;
 • nav aktuāli nodokļu parādi virs 1 000 EUR vai ir panākts grafiks ar VID par nodokļa parāda atmaksu.

Maksimālā kredīta summa: 1 000 000 EUR*, nepārsniedzot augstāko no zemāk minētajiem cipariem:

 • 25% no 2019.gada apgrozījuma;
 • (darba algu fonds + VSAOI 2019.gadā) x 2.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Klienta anketa:
 • Aizdevuma pieteikums,

kā arī:

 • GP par 2019. un 2020. gadu;
 • operatīvais finanšu pārskats par 2021.gadu uz pēdējo iespējamo datumu, bet ne vecāks par 120 dienām – bilance un PZA atšifrējumiem;
 • debitoru un kreditoru saraksti;
 • pamatlīdzekļu saraksts;
 • bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem;
 • statūti;
 • dokumenti, kas pamato Covid-19 ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju (piem., bankas konta izdrukas par 2019. un 2020. gadu, mēneša apgrozījuma datu salīdzinājums 2020. un 2019.gadā, dati par atteiktiem pasūtījumiem, neapmaksātiem rēķiniem u.c.). 

Ja uz Aizņēmēju neattiecas normatīvo aktu prasības gatavot GP: 

 • gada ienākumu deklarācija (ar ienākumu-izdevumu aprēķinu) par pēdējiem 2 gadiem;
 • operatīvais ienākumu – izdevumu aprēķins.

Maksimālais kredīta termiņš3 gadi.

Maksimālās kredīta brīvdienas: 12 mēneši.

Procentu likme1,9 – 2,9% gadā.

Kredīta nodrošinājums: Nekustamais īpašums, kustama manta – komercķīlas, galvojumi

Nozares, kuras netiek finansētas:

 • Ieroču un munīcijas tirdzniecība;
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
 • alkohola tirdzniecība;
 • azartspēles un derības;
 • finanšu un apdrošināšanas darbība;
 • operācijas ar nekustamo īpašumu;
 • nekustamā īpašuma attīstīšana.

Papildus prasības:

 •  Pēdējo 12 mēnešu laikā LB Kredītu reģistrā un citos kredītu/parādnieku reģistros par aizņēmēju, aizņēmēja īpašnieku (-iem) vai aizņēmēja amatpersonu (-ām) nav konstatēti aktuāli negatīvi ieraksti;
 • Jauno saistību uzņemšanos ir jāsaskaņo ar banku, ja šādu saskaņojumu paredz esošie kredītu/līzinga līgumi.                                                                                                            
 • *Gadījumā, ja pastāv saistīto uzņēmumu grupa, GNU pazīmes tiek vērtētas un maksimālā aizdevuma summa (1 000 000 EUR) tiek noteikta uzņēmumu grupai

Speciālista bezmaksas konsultācijas un detalizētāku informāciju varat saņemt pa tel. +371 25608110 vai rakstotinfo@invex.lv 

Informācijas avots: https://invex.lv