Alojas administrācija

Ievēlēti Limbažu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki

8. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē ievēlēja četru Limbažu novada domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājus un viņu vietniekus. Atgādinām, ka pastāvīgo komiteju sastāvs tika ievēlēts 1. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē.

Par Finanšu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks. Papildu informējam, ka, saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, Finanšu komitejas vadītājs ir domes priekšsēdētājs. Līdz ar Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāju Dagni Straubergu, Finanšu komitejā ievēlēti šādi deputāti:  Māris Beļaunieks, Jānis Bakmanis, Rūdolfs Pelēkais, Dāvis Melnalksnis, Didzis Zemmers un Aigars Legzdiņš.

Par Teritorijas attīstības komitejas priekšsēdētāju ievēlēts priekšsēdētāja 1. vietnieks Māris Beļaunieks, par viņa vietnieku – Dāvis Melnalksnis. Teritorijas attīstības komitejā ievēlēti šādi deputāti: Māris Beļaunieks, Lija Jokste, Dāvis Melnalksnis, Edžus Arums, Andris Garklāvs, Edmunds Zeidmanis un Didzis Zemmers.

Par Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Rūdolfs Pelēkais, par vietnieku – Arvīds Ozols. Sociālo un veselības jautājumu komitejā ievēlēti šādi deputāti: Rūdolfs Pelēkais, Ziedonis Rubezis, Regīna Tamane, Lija Jokste, Gunta Ozola, Jānis Bakmanis un Arvīds Ozols.

Par Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts Limbažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja 2. vietnieks Jānis Bakmanis, par vietnieku – Edžus Arums. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā ievēlēti šādi deputāti: Jānis Bakmanis, Ziedonis Rubezis, Edžus Arums, Regīna Tamane, Arvīds Ozols, Aigars Legzdiņš un Gunta Ozola.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu, kā arī Sociālo un veselības jautājumu komitejas tiks sasauktas otrdienā – nedēļā pirms Limbažu novada domes sēdes.

Teritorijas attīstības un Finanšu komitejas tiks sasauktas trešdienā – nedēļā pirms Limbažu novada domes sēdes.