Aloja

Līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai, Limbažu novada pašvaldība izmantos līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības ģerboni

Saskaņā ar  Valsts  heraldikas komisijas sniegto viedokli, ja novadā, saglabājot tā līdzšinējo nosaukumu, ir notikušas būtiskas pārmaiņas, jaunievēlētajai pašvaldības domei šīs pārmaiņas ir jāizvērtē un jālemj vai tā izmantos jau esošo apstiprināto ģerboni vai tā nosaka, ka šāda izmantošana notiks tikai uz laiku, kamēr tiks izstrādātas izmaiņas esošajā ģerbonī vai tiks veidots pilnīgi jauns ģerbonis.

8. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu, ka ar 2021. gada 1. jūliju, uz laiku, kamēr tiks izstrādātas izmaiņas esošajā ģerbonī vai tiks veidots pilnīgi jauns ģerbonis, Limbažu novada pašvaldība izmanto līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības ģerboni. Alojas novada ģerbonis un Salacgrīvas novada ģerbonis ar 2021. gada 1. jūliju vairs nav spēkā.

Atgādinām, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, no 2021.gada 1.jūlija Limbažu novads, Alojas novads un Salacgrīvas novads ir apvienoti vienā administratīvajā vienībā – Limbažu novadā!