Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2021/40 “Pārgājienu ar purva kurpēm organizēšana projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros”

Publicēts: 14.07.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst. 10.00. Piedāvājumi var tikt iesniegt: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: alojas_administracija@limbazi.lv (elektroniski parakstīts vai ieskenēts ar parakstu).