Aloja

Limbažu novada domes jaunā vadība tiekas ar Alojas administrāciju

22. jūlija rītā Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un priekšsēdētāja otrais vietnieks Jānis Bakmanis tikās ar Alojas administrācijas nodaļu un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem.

Apspriesto jautājumu loks bija diezgan plašs. Limbažu novada domes priekšsēdētājs D. Straubergs informēja par turpmākajiem plāniem, kas saistīti ar attīstības jautājumiem un efektīvu funkciju nodrošināšanu.

Savukārt Alojas administrācijas attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura sniedza ieskatu par Alojas administrācijā esošiem projektiem un ieskicēja tuvākos nākotnes plānus. Alojas novada Sociālā dienesta vadītāja Jana Beķere ziņoja par aktuālajām nepieciešamībām sociālajā jomā.

Toties priekšsēdētāja otrais vietnieks J. Bakmanis informēja par 20. jūlija Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi, kurā tika izskatīts jautājums par Alojas novada sporta skolas reorganizāciju – tās pievienošanu Limbažu novada pašvaldības padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”. Kā skaidroja J. Bakmanis, šāds ierosinājums nodrošinās efektīvāku skolas darbību, tai pat laikā veicinot treneru pieejamību dažādās interešu izglītības sporta programmās.

Tikšanās laikā atbildīgie speciālisti pārrunāja, kā turpmāk, visoptimālāk un ērtāk nodrošināt pašvaldības funkcijas un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. Tā kā darbs jaunizveidotajā Limbažu novadā sācies pavisam nesen, ir daudz jautājumu, uz kuriem, kopā darbojoties, jāmeklē labākie un optimālākie risinājumi.

Sagatavoja:
Regīna Grosa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste