Alojas administrācija

Ir uzsākta Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūras sakārtošana

Ir uzsākti būvdarbi, lai sakārtotu Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijas infrastruktūru Skolas un Ausekļa ielās. Vide tiks labiekārtota atbilstoši normatīvajām prasībām, nodrošinot satiksmes drošību, bērnu drošību ceļā uz skolu, piebraukšanas un apstāšanās iespējas pie skolas.

Projekta īstenošanas ilgums ir 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža, līdz ar to mācību laikā skolēniem un vecākiem būs jāpacieš nelielas neērtības. Taču rezultāts būs to vērts.

Tiks izbūvēts jauns apgriešanās laukums ar autostāvvietām, gājēju ietve, droša velojosla ar bruģa iesegumu. Tiks rekonstruēts esošais Ausekļa ielas fragments līdz Kalēju ielai, pārbūvējot esošo ielu un ietvi par  ietvi ar bruģa iesegumu un pārbūvējot esošo brauktuvi par apvienoto brauktuvi ar drošu, marķētu velo joslu vienā līmenī. Tiks pārbūvēts esošais Skolas ielas fragments līdz Kluba ielai, esošo asfaltēto ietvi 3,00 m platumā, pārbūvējot par bruģētu ietvi.

Būvdarbus veic SIA “TasTur”, autoruzraudzību veic SIA “Kroks R” būvuzraudzību – SIA “Marčuks”. Būvdarbu vadītājs Oskars Tooms.

Investīciju projekta kopējās plānotās būvdarbu izmaksas: 223 710,73 EUR.

Aizņēmuma no Valsts kases kopējais apmērs 85%: 190 154,00 EUR.

Pašvaldības budžeta līdzfinansējums būvdarbiem 15%: 38 458,38 EUR.

Sagatavoja: J. Mošura