Alojas administrācija

Aizvadītas pēdējās projekta “Tālāk kopā” aktivitātes

Jaunatnes komandai, strādājot pie Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātā projektu konkursa “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” nolēma, ka mobilais darbs būs viena no tēmām, kas tiks iekļauta projektā “Tālāk kopā” (identifikācijas nr.  VP2020/1.2.-1).

Mobilais darbs ar jaunatni ir darba ar jaunatni paveids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur nav jauniešu centru un brīvā laika aktivitātes ir limitētas.  

Augustā tika organizēti divi mobilā darba braucieni, kas bija projekta noslēdzošā aktivitāte. Projekta laikā 2020. gada  12. septembrī devāmies uz Jūrmalu un Brocēniem, smelties idejas mobilajam un digitālajam darbam. 2021. gada 19. martā tika organizēts jauniešu forums, lai kopīgi ar jauniešiem apspriestu digitālā darba iespējas pēc administratīvi teritoriālās reformas. (Video sveiciens pieejams: https://youtu.be/SZEdVPk4PSQ ) 2021. gada 7. un 8. jūlijā, notika nometne “Ideju nakts”, kurā jaunieši iepazina dažādas organizācijas –  Mazpulki, Jaunsargi, Sarkanais krusts, kā arī vietējos jauniešu centrus – Limbažu jaunieši centru, Alojas Dienas centru un Staiceles jauniešu klubu “Čempiņš”, kā arī izstrādāja mobilā darba programmu braucieniem uz Ozolmuižu un Viļķeni (Ideju nakts video pieejams šeit: https://youtu.be/WeMdAIKiLC0 ). Braucieni tika veidoti, lai “pa ceļam” līdzi paņemtu jauniešus, kuri vēlas piedalīties pasākumos un daļa no tiem, ir auditorija, kuri dzīvo vietās, kur nav pieejams jauniešu centrs.

Starptautiskajā jaunatnes dienā, kas tiek atzīmēta 12. augustā, mobilā darba komanda ar Madaru Skrastiņu priekšgalā, deviņu jauniešu sastāvā, devās uz Viļķeni. Viļķenē bija ieradušies ap 30 jauniešiem, kuriem bija iespēja iepazīt citam citu, kā arī piedalīties dažādās jautrās aktivitātēs – bija pieejama selfiju orientēšanās, frīsbijs, aktivitātes ar burbuļūdeni un ūdenspistolēm, bumbiņu medības, lekšana maisos, kā arī fotostūris. Jaunieši tika iepazīstināti arī ar Eurodesk iespējām Limbažu jauniešu centrā, kurā atbildīgais par jauniešu informēšanu ir jaunatnes darbinieks Renārs Peksis. Nometnē tika noskaidrots, ka jauniešiem būtiskākā pasākuma sastāvdaļa ir bezmaksas uzkodas, tādēļ projekts sniedza brīnišķīgu iespēju nodrošināt uzkodu galdu abās mobilā darba vietās – Viļķenes jauniešiem bija iespēja pašiem sagatavot sev gardu tortilju. (Video pieejams: https://youtu.be/_m82brDD0P4 ) Īpašais notikums jauniešiem noteikti bija Vidzemes televīzijas ierašanās un interviju sniegšana reportierim. Video pieejams (sākums 14.01): https://www.youtube.com/watch?v=mykkjlrymlc

Savukārt, 18. augusts sniedza iespēju apciemot Ozolmuižas jauniešus. Uz Ozolmuižu devās Monta Meldere un Renārs Peksis, līdzi ņemot 6 darboties gatavus jauniešus. Kopā pasākumā piedalījās ap 20 dalībniekiem. Līdzīgi kā Viļķenē, jaunieši tika iepazīstināti ar Eurodesk iespējām, kā arī izmantoja iespēju izspēlēt virtuālu izlaušanās spēli. Saglabājot iepriekšējā brauciena tradīcijas, jaunieši orientējās taisot selfijus, bet papildus viņi tika iepazīstināti ar dvieļbola spēli un Andrejs Vaičuks jauniešiem novadīja ritma nodarbību. Kopīgi jaunieši uztaisīja gleznu ar nosaukumu “Mana vasara”, ko uzdāvinājām personai, kura parūpējās par jauniešu uzrunāšanu un mūsu silto uzņemšanu – Vizmai Stumpei, izvietošanai Kopienas centra Ozolmuižas telpās. Noslēgumā jaunieši gatavoja savu sviestmaizi konkursam, kurā tika piesaistīta neatkarīga žūrija. Konkursā piedalījās 10 gardas sviestmaizes, bet viennozīmīgi žūrijas simpātijas izpelnījās maizīte ar nosaukumu “Puķīt`”. Izvērtējuma aplī jauniešiem tika jautāts, kas viņiem paticis visvairāk no pasākuma – jaunieši izcēla dažādas lietas, vieni aizrāvās ar dvieļbolu, citi novērtēja arbūza esamību pasākumā, bet lielais vairums sacīja, ka paticis esot viss, izņemot laikapstākļus, kurus diemžēl neviens nevar ietekmēt. Video atskats pieejams: https://youtu.be/OvUUnLC6qWE

Projekta ietvaros ir izveidojusies cieša sadarbība starp bijušā Alojas novada jaunatnes komandu un Limbažu jaunatnes komandu. Sadarbība norisinās ne vien projekta aktivitāšu ietvaros, bet arī plānojot jaunatnes darbu nākotnē un veidu, kā tas varētu tikt organizēts, lai ieguvēji būtu visi, īpaši jaunieši laukos, kuri novērtē pasākumus, kas ierodas teju pie viņu namdurvīm.

Paldies Jaunatnes starptautisko projektu aģentūrai par iespēju īstenot projektu, apzinot jomas, kuras ir nepieciešams uzlabot un izmēģinot to, kā organizēt mobilo un digitālo darbu turpmāk.

Sagatavoja: Monta Meldere

Pieredzes brauciens uz Jūrmalu un Brocēniem (12.09.2020)

Jauniešu forums 19.03.2021

Ideju nakts (7. – 8 .07.2021)

Brauciens uz Viļķeni (12.08.2021)

Brauciens uz Ozolmuižu (18.08.2021)

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros