Aloja

Alojā, kino vakara laikā, godināti brīvprātīgie un apsveikti ģimeņu brauciena dalībnieki

Alojas novada domes brīvprātīgā darba nolikumā minēts, ka brīvprātīgo jauniešu sveikšana tiek organizēta valsts svētku laikā, tomēr 2020. gada novembrī nebija atļauti publiski pasākumi, tādēļ tika gaidīts labākais laiks, lai brīvprātīgajiem apliecinājumus tomēr svinīgi pasniegtu. Papildus apliecinājumu izsniegšanai, tika nolemts, ka jauniešiem par cītīgu darbu varētu dāvināt arī lielisku kino vakaru, tādā veidā godinot Martas Čukures 2020. gadā iesākto tradīciju –  jauniešu iniciatīvu projektu “Laižam dabā kopā ar kino”. Filma demonstrācijai tika izvēlēta ar nosaukumu “Izklaides karalis” (The Greatest Showman) – to pagājušajā gadā varēja redzēt cilvēki, kas devās uz kino Ozolmuižā.

Kopumā tika pasniegti 23 brīvprātīgo apliecinājumi, un īpašās balvas saņēma Kristaps Kalniņš par nostrādātām 276 stundām un Martas Čukures ģimene, par 200 stundām, ko Marta pavadīja veicot brīvprātīgo darbu. Kopumā, Alojas novadā jaunieši nostrādāja vairāk kā 1300 stundas.

Arī šogad tika izziņots Alojas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss, kurā Marta Čukure atkal bija gatava startēt ar savu projekta ideju rīkot Ģimeņu braucienu, kura laikā ģimenes varētu kopā pavadīt laiku, iepazīt jauno novada teritoriju un pildīt dažādus uzdevumus. Sakarā ar Martas pēkšņo aiziešanu, jaunatnes komanda un jaunieši nolēma, ka ir nepieciešams īstenot šo lielisko ideju, tādēļ sanāca kopā jaunieši no Limbažiem, Salacgrīvas un Alojas – Ance Balode, Dāniels Liecis un Alise Amanda Abendrote, izveidoja maršrutu, sameklēja sponsorus no katra bijušā novada un popularizēja pasākumu. Ģimeņu braucienā piedalījās vien trīs ģimenes, bet, iespējams, pie tā vainojami laikapstākļi, kas ne vienmēr bija labvēlīgi, lai dotos piedzīvojumā. Kopīgi tika nolemts, ka visas sponsoru dāvanas tiks sadalītas šīm trim ģimenēm.

Ģimeņu brauciena noslēguma pasākums notika 20. augustā, kad tika pasniegtas dāvanas un dalībniekiem bija iespēja noskatīties filmu, kā arī uz skaistas bilžu sienas redzēt idejas autori Martu un šos divus gadus, kas tika pavadīti viņai strādājot kā brīvprātīgajai, organizējot pasākumus un vadot Alojas novada jauniešu domes darbu priekšsēdētājas amatā. Ja pasākuma laikā, runājot par Martu, vārdi  aizķērās kaklā, tad foto siena ar visiem notikumiem pastāstīja to, cik liela var izrādīties viena jaunieša ietekme uz sabiedrību.

Paldies jauniešiem Ancei, Dānielam un Alisei par sagatavoto aktivitāti!

Paldies sponsoriem par atbalstu un lieliskajām dāvanām!

No bijušā Alojas novada pasākumu atbalstīja un paldies sūtām – SIA “upeslaivas.lv”, SIA “Mieriņš”, SIA “Aloja Starkelsen”, Purva akadēmija!

No bijušā Salacgrīvas novada mūs atbalstīja un paldies sūtām – SIA “Dabas maize”, SIA “Čiekurlaivas”, SIA “Brīvais vilnis”,  “Sunsetsup Kuiviži”, kā arī krāsojamās pastkartes “Sveicieni no mājām”!

No Limbažu puses lielais paldies SIA “Gaisa pūdelis”, SIA “Parka kafe” un z/s Priedītes!

Paldies ikvienam ģimeņu brauciena dalībniekam!

Paldies kolēģiem, kas palīdzēja organizējot pasākumu – Gunai Krūmiņai, Inetai Laizānei, Zandai Aderniecei un viņas komandai, Sabīnei Stūrei ar komandu, kā arī liels paldies brīvprātīgajiem jauniešiem, kas pat apbalvošanas pasākumā pielika palīdzīgu roku!

Paldies ikvienam, kas ieradās uz pasākumu!

Sagatavoja: Monta Meldere