Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/46 “Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 28.septembrim plkst. 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv;

5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu (Excel dokumenta* vai ZIP arhīva atvēršanai ar paroli) un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Rezultāts:

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/09/rezultats-Nr.-46.pdf