Alojas administrācija

V Latvijas virsdiriģentu svētki Alojā

18.septembrī Alojā svinēja trejādus svētkus. Visupirms dzejnieka Ausekļa dzimšanas dienu. Ar aktivitātēm, kas veltītas 85 gadu jubilejai kopš Alojā sagaidīts pirmais vilciens, iekļāvāmies Eiropas kultūras mantojuma dienu programmā. Visu kopā savienoja novadnieka  Indriķa Zīles 180.dzimšanas dienai veltītie “V Latvijas virsdiriģentu svētki“.

Priekšpusdienā pārgājienā pa veco dzelzceļa maršrutu, Alojā ieradās svētku dalībnieki – Dziesmu svētku virsdiriģenti un viņu vadītie kori. Arī Limbažu apriņķa kori, kuru virsdiriģents ir Kaspars Ādamsons. Sešās pieturās Alojas kora ALE dziedātāji un diriģente Agra Jankovska pārbaudīja dalībnieku zināšanas par I. Zīles biogrāfiju, virsdiriģentiem, svētku repertuāra dziesmām un dzelzceļa vēsturi. Pārsteigums bija “meža policijas postenis” kurā atraktīvi darbojās Vilks ( Zanda Bīviņa) un Briedis (Anda Bondare).

Bijušajā stacijas laukumā, kur plīvoja Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs, visus sagaidīja vēsturisko personu – pārmijnieces Mildas Cīrules un dežurantes Tatjanas Bobrovičas  tēlos iejutušās Guna Krūmiņa un Sanita Bārda. Svētku atmosfēru nodrošināja pūtēju orķestris POCIEMS. Tika uzcelti, pēc vēsturiskā parauga gatavoti, goda vārti  ar uzrakstiem “Sveiks Alojā!” un “Gars vieno tautu, ceļi – zemes novadus”. Par dzelzceļa vēsturi informēja  izstāde, avīzes speciālizlaidums un audio stāsts – pirmā vilciena sagaidīšanas 1936.gadā rekonstrukcija. Dažus interesantākos vēstures faktus ilustrēja instalācijas. Alojas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pie stacijas bija izstādījuši savus mākslas darbus.

Alojieši un svētku viesi varēja iepazīties ar vairākām izstādēm – Dienas centra logos “Ceļā ar Indriķi Zīli”, pie pilsētas bibliotēkas “Indriķim Zīlem -180!”, pie luterāņu draudzes nama  “Cilvēku liecības un stāsti”, pie vidusskolas “Virsdiriģentu svētku 2001.-2021. fotogrāfiju retrospekcija” un fotogrāfijas no konkursa “Mans Alojas novads”.

Pie dzejnieka Ausekļa krūšutēla vidusskolas pagalmā skolēni bija izveidojuši ziedu paklāju, kas vakara krēslā tika papildināts ar sveču gaismu un visas dienas garumā skanēja Ausekļa dzejas audio grāmata, kuru pērnajā rudenī, dzejnieka jubilejā ierunāja alojieši.

Svētku kulminācija, sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru, bija koru koncerts “Mūžu mūžos būs dziesma” vidusskolas parkā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs, Dziesmu svētku virsdiriģents  Kaspars Ādamsons programmu veidoja kā repertuāra pārbaudi 2023.gada XXVII Dziesmu svētku lielkoncertam “Tīrums. Dziesmas ceļš”. Blakus visiem zināmām latviešu tautas dziesmu apdarēm un svētku zelta fonda dziesmām izskanēja vairākas jaunas speciāli šai programmai komponētas dziesmas. Svētku koncertu ar klātbūtni pagodināja un uzrunas teica Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte un Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs. Kopkorī balsis apvienoja  virsdirig̒entu kori: DZINTARS un RASA, VIVERE, GAUDEAMUS, CANTUS FORTIS, Rı̄gas Latviešu biedrı̄bas jauktais koris un AUSTRUMS, BALSIS, BALTA, FORTIUS, SŌ LA, ATBALSS, MEDICUS, JUBILATE, OGRE, VALMIERA, K̦EKAVA un Limbažu novada kori  ALE, KRASTS, DOMA un ZIEDONIS. Korus diriģēja Goda virsdiriģenti – Jānis Erenštreits, Andrejs Jansons, Juris Kļaviņš, Arvīds Platpers, Edgars Račevskis, Jānis Zirnis, un virsdiriģenti – Kaspars Ādamsons,  Aira Birziņa, Gints Ceplenieks, Ivars Cinkuss, Mārtiņš Klišāns, Anda Lipska, Māra Marnauza, Agita Ikauniece – Rimšēviča, Ārijs Šķepasts, Ints Teterovskis, Ilze Valce, Romāns Vanags. Koncertu vadīja un interesantus faktus par jubilāra Indriķa Zīles dzīvi stāstīja Orests Silabriedis. Dziesmu klavieru pavadījumus izpildīja pianiste Līga Paegle.

Aloja tovakar, ar ledainu auksto vēju, pilnībā apliecināja savu atrašanos Ziemeļvidzemē, taču augstvērtīgais koru dziedājums un virsdiriģentu personību spēcīgais starojums sildīja klausītāju sirdis un lika aizmirst aukstumu. “Sajutāmies kā Dziesmu svētkos!”, tā sacīja koristi.

Pēc koncerta virsdiriģenti kopa ar koriem devās apciemot pašu stādītos ozolus “Virsdiriģentu birzī”, kur viņus priecēja kapelas “Ziemeļmala” muzicēšana. Savus ozolus iestādīja virsdiriģenti Māra Marnauza, Ilze Valce un Andrejs Jansons.

Svētku dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja alojiešu viesmīlību un paveikto svētku sagatavošanā un norisē.

Paldies par darbu svētku sagatavošanā un norises nodrošināšanā: Zandai Aderniecei, Rihardam Būdam, Antrai Ozolai, Vēsmai Ozolai, Inesei Timermanei, Ilzei Kapmalei, Inetai Lopenovai, Sarmītei Frīdenfeldei, Anetei Frīdenfeldei, Līgai Moderniecei, Maijai Šembelei, Ilgai Runčai, Agrai Jankovskai, Evijai Pētersonei, Maijai Bašenai, Inesei Strazdiņai, Arvīdam Ozolam, Andai Bondarei, Zandai Bīviņai, Leldei Bondarei, Sanitai Bārdai, Gunai Krūmiņai, Ingai Neimanei, Lailai Ulmanei, Inai Štrenfeldei, Undīnei Jenčai, Stefānijai Pazānei, Markusam Ustrisovam, Elīnai Krūmiņai, Markusam Jefremovam, Eduardam Melbārdim, Inesei Lāčauniecei, Gintai Ģērmanei, Madarai Ogai -Timofejevai, Liesmai Rudzinskai, Ingai Ozolai, Olitai Upmalei, Inesei Ozoliņai, Lilitai Grizlovai, Sabīnei Stūrei, Normundam Šultam, Valdim Zvēram, Ilmāram Eglītim, Udo Gustavsonam, Aivaram Tomiņam, Mārim Miezītim, Aleksandram Giņko, Artim Bērziņam, Atim Zariņam, Alojas pilsētas pārvaldes strādniekiem.

Paldies atbalstītājiem: IU “Flora”, Z/S “Strēlnieki”, SIA “Aprūpes nams URGA”, SIA “M&M burgernīca”, SIA “Nina S”, SIA “Būsi vesels”, Ilzei Ozolai, sabiedriskam centram “Puikules muiža”, Alojas mūzikas un mākslas skolai, Alojas novadpētniecības centram, Alojas Ausekļa vidusskolai, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centram SALA.

Pasākuma fotogrāfijas ->https://photos.app.goo.gl/mozLqqwqKJWfpZ6F9

Teksts: Ineta Laizāne, Alojas kultūras nama direktore

Foto: Dmitrijs Suļžics