Alojas administrācija

Svecīšu vakars

Alojas pilsētas kapsētā

2021.gada 16.oktobrī

plkst.15.00

Staiceles (Rozēnu – Staiceles) ev. lut. baznīcā “Mirušo piemiņas dievkalpojums”

2021. gada 17. oktobrī

plkst.15:30