Aloja

Staiceles pilsētas bibliotēkā ar bērniem diskutē rakstniece Agnese Zarāne

Staiceles pilsētas bibliotēkā, VKKF finansētā projekta “Stāstu autoru pasaulē”,  ar skolēniem tikās un diskutēja rakstniece Agnese Zarāne. Jauna, enerģiska rakstniece, kuras literārajā kontā pagaidām ir tikai divas grāmatas – “Slīdošās kāpnes” un “Laba meitene”. Vēlmi radošo domu paust jau jutusi pusaudžu gados. Noslīpēt pareizi izteiktās domas un apzināties savu varēšanu rakstniece ieguvusi cītīgi mācoties un uzklausot rakstnieku – padomdevēju kritiku literārās akadēmijas prozas un dzejas meistarklasēs. Kā atzina pati Agnese, kaut īsā formā  – stāstos – izteikties grūtāk, tomēr patīk rakstīt koncentrēti. Tā ir arī stāstos krājumā “Laba meitene”, kur katrs stāsts ir tapis pēc pašas izstrādātas koncepcijas. Notikums dzīvē vai novērojums, plus pašas pieredze, plus sameklēta informācija ir katra stāsta pamatā. Pirms darbs tiek sūtīts izdevniecībai vai interneta portāliem tas vēlreiz “iziet cenzūru” caur pašas autores skatījumam,  gan uzticamu lasītāju viedoklim.

Diskusijā ar bērniem izkristalizējās viedoklis, ka autoram darbs ir jāpabeidz ar konkrētu noslēgumu, ar lielu treknu problēmas vai konflikta atrisinājuma punktu. Lai viss beigās būtu skaidrs un saprotams. Tomēr autore lasīja savu stāstu “Kā mammai”, kura beigās tomēr nācās pašiem izdarīt savus secinājumus.

Agnese atraktīvi iesaistīja arī bērnus uzrakstīt nelielu stāstiņu katram par sevi un noglabāt. Pēc vairākiem gadiem paskatīties kā izpildās pašreiz domātie mērķi un sapņi.

Zinot, ka rakstniece nāk no Latgales puses, lūdzām mums noslēguma vārdus teikt latgaliski, ko bērni pat saprata un uzņēma ar aplausiem.

Teksts: Anita Strokša

Foto: Inta Meistere