Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/49 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv;

5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu (Excel dokumenta* vai ZIP arhīva atvēršanai ar paroli) un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Noteikumi- Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanai:

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/Noteikumi-Ieksejo-un-arejo-UKT-projektesanu-pasvaldibas-dzivojamai-ekai-Rigas-iela-5-Aloja-Limbazu-novada.docx

Pielikumi:

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/Rigas-iela-5.pdf

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/Pielikums-Rigas-iela-5-Aloja.docx

Rezultāts:

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/rezultats-Nr.-49.pdf