Aloja

“Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā “Nākotnes” – 9, Brīvzemnieku pagasta, Limbažu novadā”. Nr.CA/2021/52

Cenu aptauja Nr.CA/2021/52  “Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā “Nākotnes” – 9, Brīvzemnieku pagasta, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 08. novembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti:

1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv;

5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu (Excel dokumenta* vai ZIP arhīva atvēršanai ar paroli) un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/10/Noteikumi-dzivokla-remonts-nekustama-ipasuma-Nakotnes-9-Brivzemnieku-pagasts-Limbazu-novads.docx