Aloja

Paziņojums par Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam nodošanu publiskai apspriešanai

Limbažu novada domes 2021.gada 28.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums “Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2046.gadam 1.redakcijas un Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (lēmums Nr.357 (protokola Nr.8, 3. §)).

Publiskās apspriešanas laiks abiem attīstības plānošanas dokumentiem noteikts no 12.novembra līdz 17.decembrim.

Tās laikā interesentiem ir iespēja:

  • iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem,
  • piedalīties sabiedriskajā apspriedē – tiešsaistes formā,
  • sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei.

Publiskās apspriešanas laikā  ar attīstības plānošanas dokumentiem var iepazīties:

Atkarībā no epidemioloģiskās drošības pasākumiem un noteiktiem ierobežojumiem valstī plānošanas dokumentu pieejamība klātienē var būt ierobežota. Lūgums sekot līdz katras Administrācijas, pilsētas un pagasta pārvaldes pieejamībai.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas dokumentiem, aizpildot priekšlikumu veidlapu, iespējams saņemt un iesniegt līdz 2021. gada 17. decembrim:

  • Limbažu novada pašvaldības Limbažu novada Centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Limbažu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs, Salacgrīvas administrācijā un Alojas administrācijā;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001;
  • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: attistibas_nodala@limbazi.lv;
  • aizpildot priekšlikumu veidlapu elektroniski šeit ->

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5UKJuo8Nv5OONMvL3sXqtpZSpv-wUrD9yp9ZK8kt1LVY6yQ/viewform?usp=sf_link

Publiskās apspriešanas laikā 2021.gada 13.decembrī plkst. 17:00 tiks rīkota sabiedriskā apspriede tiešsaistes formā Zoom platformā. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas.

Saite:https://us02web.zoom.us/j/87519451461?pwd=WlRTWDdwRU1BOW1jOVdNNUJjWUxSZz09

Meeting ID: 875 1945 1461

Passcode: 972445

Par publiskai apspriešanai nodotajiem dokumentiem:

  • Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2046.gadam ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.  Tā ir vadlīnijas Limbažu novada attīstības programmas, nozaru plānošanas dokumentu, teritorijas plānojuma un lokālplānojumu izstrādei.
  • Limbažu novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes galvenais mērķis bija izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu teritorijai, kurā ietilpst Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Ainažu un Staiceles pilsētas, kā arī Limbažu, Salacgrīvas, Alojas, Ainažu, Staiceles, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Liepupes, Pāles, Skultes, Umurgas, Vidrižu un Viļķenes pagasti, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Limbažu novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju.

Attīstības plānošanas dokumentus izstrādāja SIA “Ķemers Business and Law Comapny”.

Jautājumu gadījumā par attīstības plānošanas dokumentiem vai to publiskās apspriešanas procesu, lūdzam vērsties pie Limbažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības nodaļas vadītāja: Ģirts Ieleja, tālr. Nr. 29228858, e-pasts: attistibas_nodala@limbazi.lv