Aloja

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 30. novembrī plkst. 11:00 rakstiskā izsolē pārdod kustamo mantu automašīnu – NISSAN X TRAIL, valsts reģistrācijas numurs JF3602. Kustamās mantas sākuma cena – 600,00 EUR. Nodrošinājums 60,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 30. novembra plkst. 10:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi: https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/Izsoles-noteikumi-NISSAN-X-TRAIL.docx