Aloja

Tiek uzsākta siltumtrases izbūve Vīķos

Šonedēļ ir uzsākta siltumtrases izbūve Vīķos, Staiceles pagastā. Paredzēta katlu mājas siltummezgla pārbūve, uzstādot divus jaunus granulu apkures katlus, un izbūvējot siltumtrasi no katlu mājas līdz Vīķu muižas ēkai ar atzaru uz saimniecības ēku. Kopējais siltumtīklu garums – 137,2 m. Darbu noslēgumā tiks labiekārtota teritorija.

Par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus ir noslēgts līgums ar SIA “SANART” par kopējo summu EUR 168955,63 ar PVN. Līguma izpildes termiņš 29.12.2021.

Par būvuzraudzību ir noslēgts līgums ar SIA “WARSS +”, par summu EUR 1208,79 ar PVN.

Darbi notiek projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/021 ietvaros.

Informāciju sagatavoja: Alojas administrācijas attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura