Aloja

Mūzikas skolas saņem datortehnikas ziedojumu no AS “SEB banka”

SIA “Data eksperts” datorsistēmu inženieris Aigars Meisters, kurš arī sniedz IT pakalpojumus Alojas administrācijas iestādēs, uzrunājot Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas vadītāju Aivaru Krūmiņu, aicināja iesaistīties akcijā, kas rastu iespēju saņemt lietotas datortehnikas ziedojumu Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolai un Alojas mūzikas un mākslas skolai.

Šī gada 4. oktobrī Limbažu novada pašvaldības Alojas administrācijas vadītājs Aivars Krūmiņš vērsās pie AS “SEB banka” darba vietu uzturēšanas nodaļas vadītāja Andra Korčagina ar lūgumu rast iespēju ziedot 4 galda datorus un 1 portatīvo datoru Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolai, un 4 galda datorus un 1 portatīvo datoru Alojas mūzikas un mākslas skolai skolēnu mācību procesa nodrošināšanai.

Esošā datortehnika bija novecojusi un jaunas datortehnikas iegādei nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi, ziedojums ļaus pilnvērtīgāk nodrošināt ikdienas mācību procesu. Izsakām pateicību AS “SEB banka” par dāvinājumu un Aigaram Meistaram par brīnišķīgo iespēju!

Foto: Alojas administrācijas vadītājs Aivars Krūmiņš svinīgi pasniedz AS “SEB banka” dāvinātos datorus Alojas mūzikas un mākslas skolas pasniedzējai Astrai Auniņai (no kreisās) un Jāņa Zirņa Staiceles mūzikas un mākslas skolas mācību pārzinei Kristiānai Arnavai.

Teksts: Zanda Aderniece, Zane Lapšāne-Celma

Foto: Zanda Aderniece