Lauku attīstība | Alojas Novads
Alojas Novads

Lauku attīstība

 • Lauku atbalsta dienesta informatīvais izdevums “Ziņnesis”

  par LAD aktualitātēm, platībmaksājumiem, jaunu projektu pieteikumu iespējām u.c.

  Tiek plānots veikt videofilmēšanu praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

  Tiek plānots veikt videofilmēšanu praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) 2017.gada otrā pusgada laikā plāno ieviest praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena videofilmēšanu.   Praktiskā vadīšanas eksāmena videofilmēšana tiek ieviesta pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, t.i., lai uzlabotu traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesa uzraudzību un likumisko interešu ievērošanu, tādējādi paaugstinot arī klientu apkalpošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti.…

  Lasīt vairāk

  Turpinās pieteikšanās platību maksājumiem – pieteikumi jāiesniedz līdz 22.maijam

  Turpinās pieteikšanās platību maksājumiem – pieteikumi jāiesniedz līdz 22.maijam

  Aprīlī un maijā aktīvi norit pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki atbalsta maksājumiem bez samazinājuma sankcijas var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.   Šobrīd LAD papildu palīdzību lauksaimniekiem sniedz arī izbraukuma klātienes…

  Lasīt vairāk

  LAD organizē konsultācijas un palīdz elektroniski aizpildīt platību maksājumu iesniegumus

  LAD organizē konsultācijas un palīdz elektroniski aizpildīt platību maksājumu iesniegumus

  Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11.aprīļa līdz 22.maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.   Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši tāpat, kā tas tika darīts…

  Lasīt vairāk

  Zemju īpašnieki un tiesiskie valdītāji var pretendēt uz dažādām kompensācijām

  Zemju īpašnieki un tiesiskie valdītāji var pretendēt uz dažādām kompensācijām

  Latvijas Pašvaldību savienība ir apkopojusi informāciju par kompensācijām, uz kurām saistībā ar nemedījamo un migrējošo dzīvnieku sugu nodarītajiem postījumiem, kā arī saimnieciskās darbības ierobežojumiem var pretendēt zemju īpašnieki un tiesiskie valdītāji. Vairāk informācijas šeit: Kompensācijas   Sandra Bērziņa, padomniece vides aizsardzības jautājumos, Latvijas Pašvaldību savienība Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050,…

  Lasīt vairāk

  Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

  Sākas pieteikšanās platību maksājumu saņemšanai

  No šā gada 11.aprīļa sākas pieteikšanās platību maksājumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz šā gada 22.maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15.jūnijs.   Lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu vai…

  Lasīt vairāk

  Izmaiņas dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, pieteikšanās termiņos

  Izmaiņas dīzeļdegvielas, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi, pieteikšanās termiņos

  Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimniecības produkcijas ražotāji 2017./2018.saimnieciskajā gadā var iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, kurai piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi. Pieteikties minētās dīzeļdegvielas saņemšanai šogad varēs elektroniski LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vienlaicīgi ar pieteikšanos platību maksājumu saņemšanai – sākot no šī gada 11.aprīļa. Pēdējā diena, kad varēs pieteikties…

  Lasīt vairāk

 • Alojas novada lauku attīstības speciāliste Ziedīte Jirgensone 

  T. 26425717; 28398769, e-pasts: ziedite.jirgensone@llkc.lv, www.laukutikls.lv

   

  Pieņemšana:

  Alojas pagastā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī. Otrdienās plkst. 8.30-12.30

  Braslavas pagasta pārvaldē, “Vilzēnu pamatskola”, Vilzēni, Braslavas pagasts. Pirmdienās plkst. 8:30 – 12:30

  Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts. Pirmdienās plkst. 13:00 – 17:00

  Staiceles pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicele. Ceturtdienās plkst. 8:30 – 12:30

 • Lauku lapa (30.06.2017)

  Lauku lapa (26.05.2017)

  Lauku e-lapa (13.04.2017)

  Lauku e-lapa (07.04.2017)

  Lauku e-lapa (17.03.2017)

  Lauku e-Lapa (14.10.2016)

  Zivju Lapa Nr. 2

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (06.2016)

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (04.2016)

  Lauku e-lapa (15.04.2016)

  Lauku e-lapa (24.03.2016)

  Lauku e-lapa (11.03.2016)

  Lauku e-lapa (26.02.2016)

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (02.2016)

  Lauku e-lapa (29.01.2016)

  Lauku e-lapa (22.01.2016)

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (01.2016)

 • lauku ladLauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

  lauku tiklsSekmēt lauku attīstībā iesaistītu organizāciju un pārvaldes iestāžu aktīvu līdzdalību Lauku attīstības programmā, veidojot vidi koordinētām darbībām lauku attīstības politikas īstenošanā.

  ciekursMeža konsultāciju pakalpojumu centrs atbalsta meža īpašniekus ar padomu un praktiski ikdienas meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsta projektu piesaistē, kā arī rūpējas par meža īpašnieku un mednieku zināšanu papildināšanu un skolēnu izglītošanu par mežu.

  zivju lapaZivsaimniecības sadarbības tīkla mērķis ir veicināt reģionu sociālekonomisko izaugsmi un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veidojot patstāvīgu sadarbības platformu starp iedzīvotājiem, kas ir iesaistīti zivsaimniecībā un dzīvo zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā, zivsaimniecības nozarē iesaistītajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām institūcijām.

  lauku lapaEfektīvas konsultācijas, kas sekmē klientu – mikro un mazo lauku uzņēmēju konkurētspējas un ienākumu palielināšanos, tajā skaitā caur lauku ekonomikas dažādošanu. Inovatīvu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības tehnoloģiju pārneses un labās prakses nodrošināšana, lai veicinātu procesu efektivitāti, produktivitātes un produktu kvalitātes pieaugumu, saudzīgu dabas resursu pārvaldību.