Lauku attīstība | Alojas Novads
Alojas Novads

Lauku attīstība

 • Lauku atbalsta dienesta informatīvais izdevums “Ziņnesis”

  par LAD aktualitātēm, platībmaksājumiem, jaunu projektu pieteikumu iespējām u.c.

  Uzņēmēj, praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

  Uzņēmēj, praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

  ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001   Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.   Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)…

  Lasīt vairāk

  Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

  Atklāta pirmā pieteikšanās kārta vērienīgā ES fondu pieaugušo izglītības projektā

  Šodien, 5. oktobrī, atklāta pirmā pieteikšanās mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar ES fondu un valsts līdzfinansējumu. Pirmā pieteikšanās izsludināta četrās tautsaimniecības…

  Lasīt vairāk

  Pieejams atbalsts mežsaimniecībā meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā

  Pieejams atbalsts mežsaimniecībā meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā

  Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni eiro.   Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos: apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā…

  Lasīt vairāk

  Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim

  Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai pagarināts līdz 15.septembrim

  Laikapstākļi 2017. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.   Šogad aprīlī, maijā, jūnijā un jūlijā reģistrētas temperatūras zem mēneša normas, novērotas krasas temperatūras svārstības un uzstādīti…

  Lasīt vairāk

  Aicina ierobežot latvāņu izplatību, savācot to sēklas

  Aicina ierobežot latvāņu izplatību, savācot to sēklas

  Šobrīd ir laiks, kad būtu vēlams veikt latvāņu sēklu nogriešanu un savākšanu maisos, lai izslēgtu turpmāko latvāņu izplatību ar sēklu palīdzību. Latvāņu veģetācija virzās uz rudens pusi, augi dzeltē un briedina sēklas.   Pat vietās, kur latvāņu ierobežošanai izmantoti selektīvie herbicīdi, iespējams, kāds latvānis tomēr ir uzziedējis un izveidojis sēklas,…

  Lasīt vairāk

  Tiek plānots veikt videofilmēšanu praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

  Tiek plānots veikt videofilmēšanu praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena laikā

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) 2017.gada otrā pusgada laikā plāno ieviest praktiskā traktortehnikas vadīšanas eksāmena videofilmēšanu.   Praktiskā vadīšanas eksāmena videofilmēšana tiek ieviesta pakalpojumu uzlabošanas nolūkos, t.i., lai uzlabotu traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas procesa uzraudzību un likumisko interešu ievērošanu, tādējādi paaugstinot arī klientu apkalpošanas un sniegto pakalpojumu kvalitāti.…

  Lasīt vairāk

 • Alojas novada lauku attīstības speciāliste Ziedīte Jirgensone 

  T. 26425717; 28398769, e-pasts: ziedite.jirgensone@llkc.lv, www.laukutikls.lv

   

  Pieņemšana:

  Alojas pagastā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī. Otrdienās plkst. 8.30-12.30

  Braslavas pagasta pārvaldē, “Vilzēnu pamatskola”, Vilzēni, Braslavas pagasts. Pirmdienās plkst. 8:30 – 12:30

  Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, Sabiedriskais centrs, Puikule, Brīvzemnieku pagasts. Pirmdienās plkst. 13:00 – 17:00

  Staiceles pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicele. Ceturtdienās plkst. 8:30 – 12:30

 • Lauku lapa (15.09.2017)

  Lauku lapa (30.06.2017)

  Lauku lapa (30.06.2017)

  Lauku lapa (26.05.2017)

  Lauku e-lapa (13.04.2017)

  Lauku e-lapa (07.04.2017)

  Lauku e-lapa (17.03.2017)

  Lauku e-Lapa (14.10.2016)

  Zivju Lapa Nr. 2

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (06.2016)

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (04.2016)

  Lauku e-lapa (15.04.2016)

  Lauku e-lapa (24.03.2016)

  Lauku e-lapa (11.03.2016)

  Lauku e-lapa (26.02.2016)

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (02.2016)

  Lauku e-lapa (29.01.2016)

  Lauku e-lapa (22.01.2016)

  Informatīvais izdevums “Lauku lapa” (01.2016)

 • lauku ladLauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

  lauku tiklsSekmēt lauku attīstībā iesaistītu organizāciju un pārvaldes iestāžu aktīvu līdzdalību Lauku attīstības programmā, veidojot vidi koordinētām darbībām lauku attīstības politikas īstenošanā.

  ciekursMeža konsultāciju pakalpojumu centrs atbalsta meža īpašniekus ar padomu un praktiski ikdienas meža apsaimniekošanā, Eiropas Savienības atbalsta projektu piesaistē, kā arī rūpējas par meža īpašnieku un mednieku zināšanu papildināšanu un skolēnu izglītošanu par mežu.

  zivju lapaZivsaimniecības sadarbības tīkla mērķis ir veicināt reģionu sociālekonomisko izaugsmi un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, veidojot patstāvīgu sadarbības platformu starp iedzīvotājiem, kas ir iesaistīti zivsaimniecībā un dzīvo zivsaimniecībai nozīmīgā teritorijā, zivsaimniecības nozarē iesaistītajām organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām institūcijām.

  lauku lapaEfektīvas konsultācijas, kas sekmē klientu – mikro un mazo lauku uzņēmēju konkurētspējas un ienākumu palielināšanos, tajā skaitā caur lauku ekonomikas dažādošanu. Inovatīvu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības tehnoloģiju pārneses un labās prakses nodrošināšana, lai veicinātu procesu efektivitāti, produktivitātes un produktu kvalitātes pieaugumu, saudzīgu dabas resursu pārvaldību.