Alojas Novads

Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind”

 •  

  Aicina jauniešus izteikt viedokli par brīvā laika pavadīšanu

  Lai plānotu, kā organizēt darbu ar jauniešiem (13 – 25 gadi) Alojas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste un jaunatnes darbinieki lūdz jauniešu viedokli! Aptaujas anketā ir 13 jautājumi par to, kādas ir jauniešu intereses, kādas sabiedrībā pazīstamas personas jaunieši vēlētos redzēt organizētajos pasākumos, un, kādus faktorus būtu jāņem vērā, rīkojot…

  Muzeju nakts 16. maijā nenotiks

  Informējam, ka šogad akcija Muzeju nakts visā Eiropā 16. maijā nenotiks. Akcijas koordinētāji Latvijā – Kultūras ministrija un biedrība „Starptautiskās Muzeju padomes Latvijas Nacionālā komiteja” pievienojas Eiropas akcijas vadības lēmumam izvairīties no kultūras pasākumu rīkošanas šajā pavasarī.Taupīsim spēkus un krāsim idejas citiem brīnišķīgiem muzeju notikumiem nākotnē!

  PAPILDINĀTS (14.04.2020.): Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija – Visi publiskie pasākumi atcelti līdz 12. maijam; mācības notiks attālināti

  Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, Ministru kabinets (MK) izdevis rīkojumu, kas paredz ierobežot iedzīvotāju pulcēšanos, kas varētu veicināt koronavīrusa Covid- 19 izplatību, Alojas novada pašvaldības vadība uzdevusi iestāžu vadītājiem ievērot MK izdoto rīkojumu un līdz 12. maijam pārtraukt klātienes mācību procesu novada skolās, nodrošinot iespēju mācību procesu nodrošināt attālināti. Par to, kā…

  Alojas novadā brīvprātīgie jaunieši godināti Valsts svētku pasākumos

  Brīvprātīgā darba likums nosaka, ka brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Alojas novadā pirmā reģistrēšanās tika uzsākta  2019. gada februārī, kad jaunieši slēdza līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu Alojas novadā. Viens no līguma nosacījumiem bija, ka darbs…

  Izsludina pretendentu pieteikšanos muzeja krājumu glabātāja vakancei

  Alojas novada dome, reģ.Nr.90000060032,  aicina pieteikties darbā uz vakanto amata vietu – muzeja krājumu glabātājs (profesiju klasifikatora kods – 2621 03, uz nenoteiktu laiku,  darba alga 600 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas). Darba pamatpienākumi:   nodrošināt muzeja krājuma uzskaiti atbilstoši LR Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumu Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” prasībām,…

  Alojā un Staicelē pieminēja 1949. gada 25. marta represijās cietušos

  25. martā visā Latvijā pieminēja 1949. gada komunistiskā genocīda upurus. Arī Staicelē – krustcelēs, kur atrodas piemiņas akmens 1949, pulcējās staicelieši, lai pieminētu un atcerētos mūsu puses represiju upurus. 1949. gada 25. martā no Staiceles un Rozēnu pagasta uz Tālo Sibīriju deportēja 128 staiceliešus, uz Tomskas, Omskas, Komi un Amūras…

 • libiesu muzejs

  Adrese: Lielā iela 12 un 14, Staicele, Alojas novads, LV-4043

  Kontakti: 64035155, 28673984, fakss 64023036, staiceles.muzejs@aloja.lv

  Muzeja direktore: Indra Jaunzeme

   

  Muzejs apmeklētājiem atvērts:

  Ziemas sezonā, no 1.oktobra līdz 2014. gada 30.aprīlim, apmeklētājus gaidīs katru darba dienu no plkst. 11 līdz 16, bet brīvdienās sestdienās un svētdienās par apmeklējumu iepriekš jāvienojas ar muzeja darbiniekiem pa t. 64035155 vai 28673984.

  no 1.maija līdz 30. septembrim darba laiks O.,T.,C.,P.,S. plkst.11:00 -16.00
  Muzeja apmeklējumu ārpus darba laika pieteikt pa t. 64035155, 28673984
  Ieejas maksa: skolēniem, studentiem, pensionāriem – 0.80 EUR, pārējiem – 1.20 EUR.

 • Nolikums

   

  Uz pieciem gadiem akreditēts Staiceles lībiešu muzejs “Pivālind”

   

  Augusta beigās Staiceles lībiešu muzejā Pivālind viesojās Kultūras ministrijas Latvijas Muzeju padomes akreditācijas komisija, lai vērtētu iestādes piecu gadu darbu. Muzeju likums paredz, ka muzejiem ik pēc noteikta laika jāiziet akreditācijas process, lai tie varētu turpināt darbu. Staicelē komisija vērtēja muzeja dokumentāciju, krājuma komplektēšanas, uzskaites un glabāšanas sistēmu, tāpat pievērsa uzmanību muzeja drošībai, kā arī vērtēja ekspozīcijas, izstādes, sabiedrības iesaisti un ieguldījumu pētniecības darbā. Tikšanās reizē klāt bija arī Staiceles pārvaldes vadītāja Zane Pūce un domes izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš. 4. septembrī muzeja vadītāja Indra Jaunzeme devās uz Kultūras ministriju, kur notika Latvijas Muzeju padomes sēde. Tajā lēma par vairāku, tostarp Staiceles, muzeja akreditāciju. I.Jaunzeme pastāstīja, ka sēdē katrs muzejs tika rūpīgi izvērtēts, prezentēts, uzdoti jautājumi un tikai pēc tam notika komisijas balsojums. Staiceliete pēc lēmuma pieņemšanas jutās gandarīta, ka viņas un kolēģes darbs, ticis augstu, novērtēts, – Īpašs prieks, ka dzirdējām atzinīgus vārdus par mūsu zinātniski pētniecisko darbu „Staiceles apkārtnes lauku sētas”. Komisija atzina, ka pat lielajos pilsētas muzejos, kuros strādā 5 līdz 6 darbinieki, šādu darbu neveic. Esmu pateicīga kādreizējai Pāles muzeja vadītājai Rasmai Noriņai, kura mani ievirzīja pētnieciskajā darbā un deva labus padomus. Latvijas Muzeju padome izteikusi pateicību Staiceles muzejam un pilsētas pārvaldei par darbu, kas ieguldīts, lai muzejs varētu veikt savas funkcijas.

  Ievietots: 06.09.2013


  Lībiešu muzejs „Pivālind” iepazīstina ar lībiešu vēsturi un kultūras mantojumu Staiceles apkārtnē ap Salacu, Staiceles un tās apkārtnes vēsturi. Muzejs akreditēts 2008. gada 6. jūnijā uz 5 gadiem, akreditācijas apliecība Nr. 101. Staiceles lībiešu muzejs „Pivālind” ir Staiceles pilsētas domes izveidota struktūrvienība (Staiceles pilsētas domes 1999.gada 20.oktobra Lēmums Nr.130).

   

  Muzeja misija veidotu sabiedrību, kas apzinās sava novada vēsturi, kultūras, darba un sadzīves tradīcijas, muzejs sadarbībā ar skolu un pilsētas iedzīvotājiem, vāc, glabā, pēta un popularizē Staiceles pilsētas un tās apkārtnes vēsturi (senā lībiešu Metsepoles novada vēstures turpinājumu), iekļaujas Latvijā dzīvojošo lībiešu sabiedriskajā, zinātnes un kultūras dzīvē, sniedz ieguldījumu valsts ilgtermiņa mērķprogrammas „Lībieši Latvijā” īstenošanā.

   

  Muzeja telpās darbojas:

  Līvu Savienības „Līvod Īt” Staiceles grupa „Pivālind”, kura dibināta 2005.gada pavasarī. Grupā 36 biedri.

  Jauniešu biedrība „Pivālind”, dibināta 2007.gadā, 16 biedri.

  Staiceles fotobiedrība “Laiks”, dibināta 2012. gadā, 15 biedri.

 • 2014.gads Staiceles lībiešu muzejā ”Pivālind”

   

  Pagājušais gads Staiceles lībiešu muzejā “Pivālind” ir bijis radošs un darbīgs. Ir notikuši daudzi tradicionālie pasākumi, kurus muzejs gadu no gada organizē.

   

  Tādi spilgtākie notikumi ir vairāki. Jau 2013. gadā muzejs aizsāka sadarbības projektu ar radošo sieviešu klubu “Stazele” un Tautas lietišķās mākslas studiju “Staicele”, kopīgi darbojoties projektā “Lielie lakati Vidzemē”. Tika “vēdinātas” gan muzeja, gan staiceliešu pūra lādes un meklēti mūsu puses vecmāmiņu lielie plecu lakati. Un tādi atradās daudz: mūsu vecmāmiņas lakatus audušas ikdienas vajadzībām, tāpēc tie visi pārsvarā ir tumšās – brūnās, melnās, pelēkās krāsās, bet ar interesantiem rakstiem. Tas liecina par to, ka aušana bija ļoti populāra katrā lauku sētā, kur viss nepieciešamais tika darināts mājās. Liela daļa lauku māju saimnieces mācījās mājturības skolās vai apmeklēja mājturības kursus. Šos lakatus rūpīgi izpētījām, krāsojām dziju, audām lakatu kopijas, tā rezultāta tapa skaista izstāde muzeja krogus telpā, kurā visas vasaras garumā ikviens varēja skatīt senos staiceliešu austos lakatus, lakatus, kuri austi no dzijas, kas krāsota ar dabas materiāliem ( arī dzijas krāsošanas nodarbības notika muzejā), kā arī TLMS “Staicele” un RSK “Stazele” austos lakatus, kas tapuši gada garumā. Šo izstādi atklājām Muzeju naktī.

   

  Gadskārtējā Starptautiskā muzeju nakts, kas šogad norisinājās 17. maijā un kuras moto bija “Sarkanā krāsa – dzintars”. Šī diena sakrita arī ar Staiceles vidusskolas rīkoto pasākumu “Izglītībai Staicelē – 110”, tāpēc Muzeju nakti apmeklēja ievērojams daudzums bijušo un esošo staiceliešu. Šai naktī kopīgi meklējām dzintara graudus notikumos, kas veidojuši Staiceles vēsturi, svinīgi noslēdzam projektu “Lielie lakati Vidzemē”. Pasākumā viesojās folkloras kopa “Cielava”, kas sniedza koncertiņu, bet pēc tam kopā ar “Cielavas” dalībniekiem bija iespēja mācīties latvju dančus. Līdz vēlai nakts stundai muzeju ik pa brīdim apmeklēja kāda bijušo Staiceles absolventu grupa, kas pēc tikšanās skolā apmeklēja muzeju, bet pēc tam devās naksnīgā pastaigā pa Staiceli. Pusnaktī Tūrisma organizatore Inese Timermane bija noorganizējusi skaistu nakts ekskursiju pa Staiceli un Staiceles iestādēm. Prieks, ka šajā reizē muzeju apmeklē cilvēki, kuri parastā ikdienā nav muzeja apmeklētāju vidū, sevišķi jaunieši, bet šī nakts dara muzeju tuvāku pat kautrīgākajai sabiedrības daļai.

   

  Kā trešo, bet visspilgtāko notikumu varētu atzīmēt muzeja projektu “Ekspozīcijas “Šis brīnišķīgais ceļš uz tēva mājām” modernizācija”. Šo projektu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirot Staiceles lībiešu muzejam “Pivālind” 7000 EUR finansējumu projekta realizācijai. Rozēnu pagasta lauku sētu vēstures pētniecība Staiceles muzejā ir aizsākusies jau 2003. gadā, kas sāka veidot lauku sētu karti, kurā atzīmēja 200 esošās, bijušās un neapdzīvotās mājas. Šī ekspozīcija vienmēr ir raisījusi interesi un apbrīnu gan vietējos iedzīvotājos, gan tūristos. Nu šis pētījums ir palicis apjomīgāks, jo pētāmo māju skaits pieaudzis līdz 600. Projektā tapa digitālā karte, kurā atzīmētas apdzīvotās, neapdzīvotās, vairs neesošās un vasarnieku lauku mājas, muzejā apskatāma arī šīs kartes izdruka. Projekta ietvaros ir iegādāts daudzfunkcionālais skārienjūtīgais monitors ar iebūvētu datoru, kurā ikviens muzeja apmeklētājs var izpētīt digitālo karti, apskatīt un izlasīt katru lauku mājas vēstures mapīti, kā arī apskatīt fotogrāfijas vai noskatīties filmu par lauku sētām Staiceles apkārtnē. Vēl tika iegādāti izstāžu stendi, kurus rotā gan Staiceles vēsturiskās kartes, gan foto stāsts no Staiceles lauku sētu vēstures. Tā kā projekta realizācijas laiks bija īss, bet darbs apjomīgs, tad tika piesaistīti brīvprātīgie palīgi, kas veica gan pētniecisko, gan tehnisko darbu. Muzejs saka lielu paldies brīvprātīgajiem darbiniekiem: Ainai Bergai, Edītei Kalniņai, Inesei Timermanei, Aigaram Meisteram, Rolandam un Mārim Jaunzemiem. Kā arī visiem tiem, kuri palīdzēja ar informāciju, lai taptu stāsts par Staiceles apkārtnes lauku mājām. Aicinu būt tikpat aktīviem savas dzimtās vietas kultūras mantojuma apzinātājiem un popularizētājiem arī turpmāk, muzejs vienmēr gaida kādu interesantu stāstu vai fotogrāfiju, kas ir maza daļiņa, bet ar laiku var kļūt par skaistu mūsu dzimtā novada vēstures albumu.

   

  Indra Jaunzeme,

  Staiceles lībiešu muzeja “Pivālind” direktore