Aloja

Apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Saskaņā ar Alojas novada domes 2014. gada 26. augusta lēmumu Nr.342 „Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam gala redakcijas apstiprināšanu” (protokols Nr.13 14#), ir apstiprināta Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

Ar Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam var iepazīties:

  • Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Staiceles pilsētas pārvaldē, Lielā ielā 7, Staicelē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, „Sabiedriskajā centrā”, Puikulē, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Braslavas pagasta pārvaldē, „Kalnārēs”, Vilzēnos, darba dienās no 9.00-12.00 un 13.00-16.00;
  • Alojas novada pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv sadaļā Attīstības programma.

Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādātājs: Alojas novada pašvaldība, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā, LV-4064, sadarbībā  ar SIA „Ķemers Business and Law Company”.

Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Alojas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”, Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/103, ietvaros.

esf-es-sauklis-3.480.215.s