Aloja

Ziemassvētku brīnumu Staiceles bibliotēkā uzbūra Ieva Akurātere

Klusuma, mīlestības un adventes laika noskaņā Staiceles pilsētas bibliotēkā notika tikšanās un kopīga dziedāšana ar dziedātāju Ievu Akurāteri. Viešņa izdziedāja savas mīļākās, tautā pazīstamās un adventes brīnumam veltītās dziesmas. Pasākums aizritēja ar autores stāstījumiem par sevi, savu dzimto pusi, par sadarbību ar Juri Kulakovu un Imantu Kalniņu. Skaidroja klātesošajiem, kā rodas dziesma – ka tas ir ciešs tandēms starp vārdu un mūzikas autoriem un izpildītāju. Pirms katras dziesmas viņa dalījās pārdomās, kā tā ir izskanējusi pirmatskaņojumā un kam veltīta. Pamatoja, kāpēc dziesma „Reiz zaļoja jaunība” ar E.Veidenbauma vārdiem ir kļuvusi par studentu himnu.

Visspilgtākais un emocionālākais mirklis bija izskanot pēdējai koncerta dziesmai „Ave Maria”, pēc kuras katrs zālē sēdošais varēja just Ziemassvētku brīnuma tuvumu un ticību to ieraudzīt.

Anita Strokša

Intas Meisteres foto