Aloja

ZAAO un Vidzemes Augstskolas studenti attīsta sadarbību

studenti-daibe.480.318.sSIA ZAAO (ZAAO) un Vidzemes Augstskolas studentiem šonedēļ notikušas vairākas tikšanās abpusējai informācijas un ideju apmaiņai. Kursa „EKO uzņēmējdarbība” studenti, iepazīstot uzņēmuma darbību, attīstības tendences un infrastruktūru, izstrādājuši eksāmena darbus par materiālu otrreizējās pārstrādes iespējām, poligona gāzes izmantošanu un sabiedrības izglītošanas problemātiku videi draudzīgai rīcībai. Savukārt koka ēku un ekobūvju celtniecības studenti mācību ekskursijas ietvaros apmeklēja reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru „Daibe”, lai labāk izprastu iekārtu darbību un procesus, kuri tiek nodrošināti, sniedzot mūsdienīgus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.

Sadarbību ar augstskolas docētājiem un studentiem ir plānots turpināt un ikdienā tā notiek arī mācību prakšu ietvaros. Paldies augstskolas docētājiem Mairai Leščevicai un Gintam Šķenderam par teorijas un prakses apvienošanas veicināšanu studiju procesā, sagatavojot patiesi zinošus jaunos speciālistus.

Sagatavoja

Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201

Mob.tālr.:26610013

E-pasts: zane.leimane@zaao.lv

Twitter.com/zaao_lv

Draugiem.lv/zaao

www.zaao.lv