Aloja

Gada nogale Alojas Ausekļa vidusskolā

Jaunais, 2015.gads Alojas Ausekļa vidusskolā ir aizsācies ar jaunām idejām un izaicinājumiem gan skolēniem, gan skolotājiem. Ir sācies olimpiāžu un konkursu laiks. Jau aizvadītā gada nogalē 12.klases skolniece Laura Ozoliņa starpnovadu angļu valodas olimpiādē ieguva 2.vietu un savu novadu pārstāvēs Vidzemes reģiona olimpiādē, savukārt bioloģijā starpnovadu olimpiādē iegūta 1.vieta. 9.klases skolniece Elīza Cepurniece bioloģijā savas zināšanas apliecināja ar 3.vietu. Skola lepojas arī ar skolēniem, kas savus ikdienas sasniegumus tur augstā līmenī un mācas labi un teicami. 2.klasē Emīls Grīnbergs, Kitija Gubska, Reinis Kušķis, Rihards Vikmanis, Violeta Birkava, Elizabete Bukulde, 3.klasē Katrīna Mētriņa, Jānis Siktārs, Tomass Maršāns, Tīna Dalka, Alise Abendrote, Rūdolfs Barkāns, Rūdolfs Roļskijs, 4.klasē Sabīna Kozlovska, Harijs Liepiņš, Tīna Rudzīte, Krista Fiļipova, 5.klasē Edvards Kaļva, Rūta Kaļva, Kristīne Oinaskova, Rūta Vildere, 7.klasē Annija Delvere, Valts Kokins, Haralds Siktārs, 8.klasē Lauma Auziņa, Rūdolfs Kažoks, Kitija Viļumsone, 9.klasē Arta Bārda, Kristīne Kalnmača, Lana Vītola, 11.klasē Edgars Roļskijs, bet 12.klasē Laura Ozoliņa. Lielai daļai skolēnu vēl ir, kur tiekties, lai mācību gada beigās varētu saņemt zelta un sudraba liecības, tāpat arī naudas balvas.

1.semestra laikā klases piedalījās dažādās aktivitātēs (veidoja valstis, piedalījās stila dienā, labo darbu dienās, rotāja klases un pušķoja eglītes), un izvērtējuma rezultātā 4.b klase (sk. Inese Viļumsone) saņēma balvā braucienu uz Valmieru, kur apmeklēja muzeju un slidoja Olimpiskajā centrā.

Dziedot dziesmas, ejot rotaļas un dedzinot brīnumsvecītes, jau trešo gadu sākumskolas skolēni iededza eglīti skolas pagalmā.

Gada nogalē piedalījāmies dažādos pasākumos. Novada 4.klases skolēni tikās Alojā kopīgā pasākumā “Draugos ar basketbolu”. Skolotājs Aldis Pinka bija parūpējies par interesantām stafetēm un viktorīnām. Aktivitāšu rezultātā skolēni varēja apliecināt savas sākotnējās prasmes šai sporta veidā, arī skolotājas Maija Bašena, Inese Viļumsone, Sandra Nazare un Inga Konrāde rādīja savu sniegumu, metot bumbu grozā. Saņemtās piemiņas medaļas un kopīgs foto liecināja par veselīgi un lietderīgi pavadīto laiku.

Sākumskolas skolēni decembra mēnesī rādīja savu māku dambretes spēlēšanā. Katra klase izvirzīja “Ziemassvētku dambretes turnīram” piecus skolēnus, kas cīnījās par labākā dambretista titulu gan atlasē, gan pusfinālā un finālā. Vislielāko gandarījumu skolēniem sagādāja spēle ar skolotāju.  Prasme zaudēt un uzvarēt dažiem vēl jāmācas, bet šī turnīra uzvarētāji – 3.klases skolēns Kārlis Veinbergs (1.vieta), Reinis Kušķis no otrās klases (2.vieta) un ceturtklasnieks Harijs Liepiņš (3.vieta) prot uzvarēt.

15.decembrī Alojas Ausekļa vidusskolā uz metodisko sanāksmi sabrauca novada sākumskolas skolotāji, kas piedalījās atklātajā stundā, ko vadīja Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Sarmīte Rozīte. Atklātās stundas prioritāte bija parādīt, kā mācību tēmas apguvē tiek izmantota interaktīvā tāfele un tās iespējas. Radošajā darbnīcā ar vienkāršiem paņēmieniem un līdzekļiem skolotāji dekupēja šķīvjus. Pēc tam, analizējot 1.semestrī paveikto un noklausoties svētku ieskaņas koncertu 11.klases puišu Mārtiņa Elsiņa un Edgara Roļskija izpildījumā, varēja secināt, ka plānotie darbiņi ir veikti un nākamajā semestrī plānotie pasākumi un aktivitātes ir aktuālas.

Lai mums visiem darbīgs, veselīgs un radošs jaunais – 2015.gads! Neļausim savās sirdīs ienākt Grinčam, bet dāvāsim prieku sev un citiem!

Inatra Vaļicka,

Alojas Ausekļa vidusskolas direktores vietniece mācību jomā