Aloja

Dome izsludina cenu aptauju

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Ekspertīze tehniskajam projektam „Valsts reģionālā autoceļa P15 Ainaži – Matīši no 27,549 līdz 29,919 km un tilta pār Salacu rekonstrukcija””.

Ekspertīzes veikšanas plānots termiņš līdz 2015.gada 8.aprīlim.

Iesniedzot piedāvājumu, jānorāda pakalpojuma veikšanas izmaksas bez PVN, PVN un summa kopā. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015.gada 13.janvārim 10:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv.

Darba uzdevums tehniskā projekta izstrādei

Kontaktpersona: Marika Kamale, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv, mob.t. 26153725.