Alojas administrācija

„Limbažu fonds” smeļas kolēģu pieredzi un spriež par turpmāko atbalstu iedzīvotājiem

Limbazu_fonds_logo_m2015.gadā nodibinājuma „Limbažu fonds” prioritāte ir labdarības un filantropijas veicināšana Limbažu, Salacgrīvas, Krimuldas un Alojas novados. Lai šo mērķi sasniegtu, 22.janvārī „Limbažu fonda” dibinātāji un brīvprātīgie pulcējās uz apmācību semināru, kurā tika apzināta citu fondu darbība un pieredze, īpaši labdarības akciju un pasākumu rīkošanā, analizēti pērn īstenotie projekti un ģenerētas idejas šī gada aktivitātēm.

 

„Limbažu fonda” pārstāvji savā pusē priecājās uzņemt kolēģi no Alūksnes – nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonda” valdes priekšsēdētāju Dzintru Zvejnieci. Viņa pauda gandarījumu, ka alūksniešiem un limbažniekiem fondu darbības ietvaros ir kopēji projekti. Tāpat limbažnieki ir viesojušies un guvuši pieredzi arī Alūksnē. Dz.Zvejniece sniedza ieskatu sava vadītā fonda darbībā, liekot uzsvaru uz rīkotajām labdarības akcijām un līdzekļu piesaisti. „Mūsu ziedotājiem ir plašas iespējas ziedot dažādām akcijām, ne tikai vienai.” Slimiem bērniem, kultūrai, grāmatu izdošanai, jaunajiem talantiem, dzīvnieku mājai, projektu konkursu organizēšanai – tās ir tikai dažas no akcijām, kurām ziedotāji var atvēlēt līdzekļus. „Šīs akcijas saucam par groziem. Cik tajos ir naudiņa, tik varam konkrētajā jomā palīdzēt. Ja groziņš tukšs, vēl jāpagaida.” Līdzekļu vākšanai tiek organizēti gan koncerti, kuros uzstājas vietējie un Latvijā zināmi mākslinieki, gan izsoles, kurās iegūtie līdzekļi tiek novirzīti konkrētajām mērķim. „Vieni paši to visu nespējam paveikt, tāpēc mūsu darbā iesaistījies prāvs brīvprātīgo pulks. Piemēram, ļoti aktīvi ir jaunieši, kas dodas pie sirmgalvjiem uz māju, izdala paciņas svētkos, apciemo Dzīvnieku mājas iemītniekus un veic citus darbus. Mūs atbalsta arī pašvaldība, jo patiesībā gan mūsu fonds, gan citas nevalstiskās organizācijas veic milzīgu darbu, atslogojot pašvaldības funkcijas,” norādīja Dz.Zvejniece.

 

Seminārā ar pieredzi darbā ar bērniem un ģimenēm dalījās nodibinājuma “Ģimenes izglītības fonds” valdes locekle Ulla Antona. „Arī mēs Ķekavas novadā iesaistāmies dažādās labdarības akcijās, taču galveno uzsvaru liekam uz bērnu brīvā laika pavadīšanas programmu, rīkojam ekskursijas un nometnes ģimenēm.”

 

Pēc kolēģu uzklausīšanas „Limbažu fonda” valdes priekšsēdētāja pateicās sava fonda brīvprātīgajiem, kas vienmēr aktīvi iesaistās svētku paciņu sagatavošanā un fasēšanā, kā arī citu labdarības pasākumu organizēšanā un aktivitātēs. Starptautiskajā brīvprātīgo dienā 5.decembrī ar Pateicības rakstu „Gada brīvprātīgais 2014” Vidzemē tika apbalvoti arī divi brīvprātīgie no Limbažu novada. Atzinīgi novērtēts Zentas Rozītes un Lauras Atslēgas darbs vairāk nekā trīs gadu garumā.

 

Turpinājumā „Limbažu fonda” dibinātāji izvērtēja pērn projektos un akcijās paveikto. Tika diskutēts par aizvadītajā gadā atklātā Labdarības namiņa un centru „Paaudžu osta” un „Atbalsta māja” darbību. „Labdarības namiņā darbība notiek, cilvēki zvana un piedāvā dažādas sadzīves lietas, mēbeles, tāpat zvana un taujā pēc nepieciešamajām mantām. Vien problēmas ir ar transportu. Nesen Salacgrīvas novadā palīdzējām ugunsgrēkā cietušajai ģimenei. Jāpasakās Mārim Martinsonam par mēbeļu iekraušanu un nogādāšanu ģimenei.” Dibinātāji izskatīja iespējas centrā „Paaudžu ostā” vairāk piesaistīt jauniešus, jo līdz šim viņi centrā vēl nav iedzīvojušies. Kopā ar lektoriem tika apspriesta ideja par šaha nodarbībām, sākumā tie varētu būt Lādezera pamatskolas internātā dzīvojošie bērni un jaunieši. Semināra dalībnieki un dibinātāji vēlreiz izsvēra arī 2015. gadā veicamo darbu mērķus un uzdevumus. Tuvākais no tiem – pilotprojekta attīstības stratēģijas „Lādezers kā radošai un veselīgai dzīvei draudzīga, piemērota vietaizstrāde. Semināra dalībnieki uzsvēra: „Mērķis ir saprast, ko uz esošo resursu pamata šeit var izveidot nākotnē. Četru novadu lauku teritorijās ir daudz  bijušo kolhozu un sovhozu centru, tāpēc būtiski izanalizēt šo centru nākotni.”

 

Tika meklēti un noteikti labdarību attīstoši pasākumi šim gadam. Arī šajā gadā „Limbažu fonds” rīkos labdarības akcijas un izsoli projektu konkursa fonda veidošanai. Pērn labdarības akcijā aktīvi iesaistījās četru novadu sešas mākslas skolas. Tās atzinīgi novērtējušas labdarības akcijas rezultātus, tāpēc labdarībā ar audzēkņu darbiem pašlaik jau gatavas iesaistīties Limbažu, Krimuldas un Staiceles mākslas skolas. Labdarības iniciatīvu paudis Ausekļa Limbažu teātris, plānojot ar izrādēm viesoties katrā no četriem novadiem un ziedojumos iegūto naudu novirzīt labdarības mērķiem. Augusta beigās akcijā „Skolas soma” notiks skolas lietu apmaiņas tirdziņš un naudas līdzekļu vākšana skolas lietu iegādei mazturīgajām ģimenēm. Semināra gaitā tika apspriesta jauna iespēja līdzekļu piesaistei labdarībai. Ņemot vērā kolēģu pieredzi Alūksnē un citviet Latvijā, tiks organizēta Labdarības bumbu dzīšana,  kuras laikā par ziedojumiem tiks dota iespēja iegādāties loterijas biļetes, kurā varēs izlozēt četru novadu uzņēmēju ziedotās lietas un mājražotāju izstrādājumus. Interesanta paredzēta laimējošo biļešu noteikšana. Šī labdarības atrakcija iecerēta Lielezerā Limbažu pilsētas svētku laikā. Šogad tiks turpināta sirmgalvju iepriecināšana ar svētku kārumu paciņām četros novados. Savukārt februārī sāksies akcija “Brīvprātīgais darbs – tavs veiksmes pakāpiens”. Tā ir kustība ar misiju iesaistīt jauniešus labdarībā. Sadarbībā ar Latvijas novadu fondiem skolēniem ir iespēja plānot un realizēt savus labdarības projektus skolas projektu nedēļas laikā. „Limbažu fonds” sadarbībai uzrunājis Limbažu 3.vidusskolu, kurā viesosies Latvijā pazīstams cilvēks, kurš pats nodarbojas ar labdarību. Kurš tas būs, lai pagaidām paliek noslēpums.

Balstoties uz piecu darbības gadu laikā iedibinātajām tradīcijām, „Limbažu fonds” turpinās attīstīt un veicināt labdarības idejas izplatīšanos dažādu grupu vidū visos četros novados, jo labdarība ir pilsoniskas sabiedrības veidošanās stūrakmens.

 

Līva Tauriņa,
Nodibinājuma „Limbažu fonds”
projekta „Limbažu fonda darbības pilnveidošana”
sabiedrisko attiecību speciāliste