Aloja

Alojas Ausekļa vidusskola piedalījās Vispasaules drošāka interneta dienā

Vispasaules drošāka interneta dienā 9. un 10.februārī ar saukli “Kopā par labāku internetu!”, kuru organizēja Latvijas interneta asociācija “Net –Safe Latvia”, aktivitātes Alojas Ausekļa vidusskolā (AAV) bija visu iepriekšējo nedēļu no 9. – 12.februārim.

 

Ar saukli “Labs, labāks, vislabākais!” ir pagājusi AAV nedēļa “Kopā par labāku internetu!”. Šīs nedēļas ietvaros aicinājām interneta lietotājus domāt par drošību un kopā radīt labāku interneta vidi.

 

1. Stundas, kurās bibliotekāre stāstīja par drošu internetu (4.a, 4.b. un 5.klases). Sevišķi uzmanīgi ieklausījās un domāja līdzi 4.a un 5.klases skolēni. Edvards Kaļva pirmais no klases aizpildīja aptauju par aktivitātēm internetā pēdējo 24 stundu laikā. Pēc tam jau pārējiem klases skolēniem bija skaidrs, kā to izdarīt. 

2. Sociālās zinības skolotāji savās stundās stāstīja par drošu internetu (6., 7., 8., 9.klases)

3. No izpildītajām anketām uzzinājām, ka:

  • Skolā no 209 skolēniem viedtālruņi ir 143 bērniem un jauniešiem (visiem gan nav interneta pieslēguma);
  • Starpbrīžos internetu izmanto individuāli un kopā ar klases biedriem;
  • Cik sms nosūtāt dienā? Rekords – 12 013 (padomājām, vai tas neietekmē mācību procesu);
  • Ir skolēni, kuri reģistrējušies pat sešos sociālajos tīklos.

 

Plakātu konkursā piedalījās 7. un 8.klašu skolēni. Jāuzslavē 7.klases skolēni K.Možvillo, L.Andersone, V.Kokins, M.Maršāns un I.Barāns. Notika arī fotokonkurss. Liels paldies mirkļu tvērējiem Mārtiņam Elsiņam un skolas direktorei Inesei Mētriņai!

Visu, ko darījām un iemūžinājām fotogrāfijās, nosūtījām uz adresi info@drossinternets.lv

 

Aktivitātes organizēja Aiva Nemme (bibliotēkas vadītāja) kopā ar saviem kolēģiem