Aloja

Tiek izstrādātas jaunas būvniecībā strādājošo profesionālās pilnveides izglītības programmas

rigas_planosana_regions_logoProjekta „BUILD UP Skills FORCE” ietvaros aizvadīta pirmā būvniecības, izglītības un enerģētikas ekspertu tikšanās par divu profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi, kas strādājošajiem ļaus papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šobrīd eksperti darbojas pie programmu satura izstrādes, tēmu izklāsta un sasniedzamo rezultātu un to vērtēšanas metožu noteikšanas. Ekspertu lokā ir gan pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības „Passive House Latvija” un SIA „Knauf”, gan arī no profesionālās izglītības iestādēm – Jelgavas tehnikuma, Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Liepājas valsts tehnikuma un Rīgas Tehniskās universitātes.

 

Projekta ietvaros plānots izstrādāt divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes:

1. Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija

  • norobežojošo konstrukciju renovācija;
  • iekšējo konstrukciju renovācija (sanācija, vēsturiskās ēkas);
  • jumta konstrukciju renovācija.

2. Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi

  • ventilācijas un gaisa vadu izolācija;
  • apkures, karstā ūdens un ūdens vadu izolācija.

 

Tikšanās laikā tika prezentēts izstrādāto izglītības programmu ietvars un Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegtie komentāri. Izglītības programmu ietvaros plānots veltīt lielu uzmanību praktiskajiem uzdevumiem un darbam ar materiāliem un instrumentiem. Tāpat arī sagaidāms, ka izstrādātās izglītības programmas veicinās starpdisciplināru sadarbību, sistēmisku izpratni par ēku kopumā, kā arī attīstīs komunikācijas un savstarpējās sadarbības iemaņas un produktu un pakalpojumu prezentācijas un pārdošanas prasmes.

 

Tikšanās laikā tika runāts ne vien par izglītības programmu izstrādi, bet arī par aktivitātēm, kas veicamas, lai radītu pieprasījumu pēc šāda veida izglītības programmām. Svarīgi rast valsts pārvaldes iestāžu, būvmateriālu ražotāju, būvniecības kompāniju un skolu atbalstu, lai nodrošinātu ilgtermiņa sadarbību starp būvniecības industriju un skolām, kā arī piesaistītu finansējumu izglītības programmu realizācijai.

 

Nākamā ekspertu tikšanās plānota februārī.

 

Ar Rīgas plānošanas reģiona vadību tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Intelligent Energy Europe” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei. Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds.

 

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

 

Papildu informācija: Agris Kamenders, projekta vadītājs,

Rīgas plānošanas reģions, e-pasts: agris.kamenders@rtu.lv, tālr. 29145442.