Aloja

Muitas maksājumus tagad var veikt arī tiešsaistē

vid-logoLai atvieglotu un paātrinātu muitas formalitāšu kārtošanas procesu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis jaunu e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv – “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā”. Tas nodrošinās iespēju jebkurai personai tiešsaistē apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus, kā arī iespēju pārbaudīt maksājumu izpildes statusu.

 

Ņemot vērā, ka preces tiek izlaistas brīvā apgrozībā jeb nodotas to saņēmējam tikai pēc visu muitas maksājumu veikšanas, tad līdz šim muitas klientiem pēc maksājumu veikšanas bija jāgaida vidēji divas līdz trīs dienas, kamēr iemaksātās summas kļuva pieejamas valsts budžeta kontos Valsts kasē, vai arī bija jādodas uz VID muitas iestādi, lai veiktu maksājumu uz vietas. Savukārt, izmantojot jauno e-pakalpojumu, preču laišana brīvā apgrozībā jeb saņemšana ir iespējama uzreiz pēc muitas maksājuma veikšanas, negaidot tā nonākšanu Valsts kasē.

 

Izmantojot e-pakalpojumu “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā“, jebkurai personai tiešsaistē ir iespēja apmaksāt muitas iestāžu aprēķinātos muitas maksājumus saskaņā ar šādiem dokumentiem:

  • muitojamā starptautiskā pasta sūtījuma pavadzīme,
  • fiziskas personas mutiski deklarēto preču kvīts,
  • importa muitas deklarācija.

 

Lai veiktu maksājumus, personai jāautentificējas portālā www.latvija.lv ar kādu no portāla piedāvātajiem autentifikācijas līdzekļiem – eID karti, elektroniskā paraksta viedkarti eME vai ar internetbankas starpniecību – un e-pakalpojuma formā jāievada konkrētā muitas dokumenta numurs. Tādējādi no VID Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS) tiks attēloti visi konkrētajam dokumentam sistēmā aprēķinātie maksājumi. Tiklīdz apmaksa ir veikta, informācija par to tiek nosūtīta EMDAS, un preces var tikt laistas brīvā apgrozībā.

 

Tādējādi muitas klientiem ir radīta iespēja samazināt muitas formalitāšu kārtošanai patērējamo laiku un resursus.

 

Savukārt, izmantojot e-pakalpojumu “Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude” (lietotājam nav jāautentificējas), persona, kurai ir zināms konkrētais muitas dokumenta numurs, portālā www.latvija.lv var pārbaudīt aktuālo muitas maksājuma izpildes statusu – apmaksāts, neapmaksāts, uzsākts maksājums.

 

Jaunos e-pakalpojumus sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru nodrošina VID. Minētos e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv VID ir izstrādājis Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.1.1/11/IPIA/CFLA/001 “Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas izstrāde, pilnveidošana un uzturēšana” ietvaros.

 

Pašlaik vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejami 98 e-pakalpojumi.

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļas

galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja

tālr. 67122668, 26351438

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

 

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta

Informācijas sistēmu integrācijas nodaļas projektu vadītāja Irīna Meļņika

tālr. 67079041, e-pasts: pasts@vraa.gov.lv