Aloja

Biedrība “Alojas novada attīstība” aicina iedzīvotājus uz diskusiju

alojas novada attīstība_biedrība logoBiedrība “Alojas novada attīstība” trešdien 18.februārī 17:30 Alojas kultūras nama mazajā zālē aicina iedzīvotājus uz diskusiju par III Iedzīvotāju foruma aptaujas rezultātiem.

 

Foruma organizētāju mērķi ir gūt atziņas par alojiešu attieksmi pret dzīvi pilsētā, nostiprināt līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, uzlabot attiecības ar sabiedrību, veicināt iedzīvotāju  labklājību, nostiprināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbību.

 

Foruma gala ziņojumā apkopotie rezultāti un secinājumi tiks publicēti izdevumā “Alojas Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv. Ar foruma rezultātiem  tiks iepazīstināti  novada domes deputāti un pašvaldības amatpersonas.

Tie būs ierosme turpmāko attīstības projektu realizācijai pašvaldībā.

 

Visas foruma aktivitātes ir brīvprātīgas un balstās uz iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.