Aloja

Alojieši domā par pilsētas attīstību un problēmu risinājumiem

alojas novada attīstība_biedrība logoBiedrība “Alojas novada attīstība” piecus gadus pēc iepriekšējā Iedzīvotāju foruma atkal aicina alojiešus būt aktīviem un piedalīties diskusijās par iedzīvotāju vajadzībām un problēmām.

 

Mēneša sākumā biedrības rīkotajā iedzīvotāju aptaujā tika saņemti 46 respondentu ieteikumi pilsētas attīstībai un informācija par problēmām.

 

Trešdien iedzīvotāji pulcējās klātienes diskusijā, kurā iepazinās ar aptaujas rezultātiem, strādājot grupās formulēja svarīgākās problēmas, kurām kopā ar novada domi jāmeklē risinājumi.

Iedzīvotājiem  svarīgākās jomas  ir: vide, drošība, ceļi, iespējas jauniešiem un izglītība.

Daži no iedzīvotāju ierosinājumiem: grantu programmu jaunajiem uzņēmējiem, uzbūvēt peldbaseinu, atjaunot luterāņu baznīcu, ierīkot veloceliņu vecā dzelzceļa vietā, aptiekas darba laiku arī sestdienās un ierīkot svaru zāli.

 

afiša diskusijai ar speciālistiem-page000125.februārī 17:30 Alojas kultūras nama mazajā zālē diskusijā ar iedzīvotājiem tiksies novada domes speciālisti, lai izteiktu savu viedokli par iedzīvotāju ierosinājumiem un informēs par tālākiem darbības plāniem.

 

Foruma organizētāju mērķi ir gūt atziņas par alojiešu attieksmi pret dzīvi pilsētā, nostiprināt līdzdalības tradīcijas vietējās attīstības plānošanā un plānotā īstenošanā, uzlabot attiecības ar sabiedrību, veicināt iedzīvotāju labklājību, nostiprināt iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbību.

 

Foruma gala ziņojumā apkopotie rezultāti un secinājumi tiks publicēti izdevumā “Alojas Novada Vēstis”, mājas lapā www.aloja.lv. Ar rezultātiem tiks iepazīstināti novada domes deputāti un pašvaldības amatpersonas. Tie būs ierosme turpmāko attīstības projektu realizācijai pašvaldībā.

 

Visas foruma aktivitātes ir brīvprātīgas un balstās uz iedzīvotāju interesi un iniciatīvu.