Aloja

Tapis jauns atbalsta materiāls uzņēmējiem

LR Uzņēmumu reģistra informatīvās kampaņas „Uzņēmēj, sakārto papīrus!” ietvaros tapis vēl viens atbalsta materiāls uzņēmējiem – video pamācība „Uzņēmumu reģistra pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro portālā www.latvija.lv”. 

 

Saskaņā ar Komerclikuma grozījumiem līdz 2015.gada 30.jūnijam SIA “Uzņēmumu reģistrā” ir jāiesniedz dalībnieku reģistra pirmais nodalījums, lai varētu veiksmīgi turpināt uzņēmējdarbību. Savukārt līdz 2016.gada 30.jūnijam jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro. Lai mazinātu administratīvo slogu, Uzņēmumu reģistrs aicina šo prasību izpildi apvienot. 

 

Video  pamācība par dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu papīra formātā

 

Juta Šteinerte,

Kampaņas „Uzņēmēj, sakārto papīrus!” konsultants komunikācijas jautājumos

Tālr: 26328286