Aloja

Lūgums aizpildīt anketu par asistenta pakalpojumiem personām ar invaliditāti

Valsts kontroles lietderības revīzijas „Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas efektivitāte” ietvaros tiek veikta personu ar invaliditāti un viņu asistentu aptauja, lai novērtētu ieinteresēto personu apmierinātību ar asistenta pakalpojumu.

 

Valsts kontrolei ir būtiski aptaujā iesaistīt pēc iespējas vairāk personu ar invaliditāti un viņu asistentus, jo viņi ir tie, kuri visprecīzāk var sniegt vērtējumu un informāciju par pakalpojuma priekšrocībām un trūkumiem, kā arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem.

 

Aptaujas anketa atrodama Valsts kontroles mājaslapā www.lrvk.gov.lv, spiežot uz aptaujas banera „Aptauja par asistenta pakalpojumu” vai arī šeit.