Aloja

Novadā uzlabots grants ceļu stāvoklis

Šoruden, īstenojot iepirkumu „Alojas novada pašvaldības ielu un ceļu ar grants segumu remonts”, 67 765,93 EUR apmērā tika veikti pašvaldības grants ceļu un ielu remontdarbi visā novadā, apgūstot valsts piešķirto finansējumu pašvaldības ceļu uzturēšanai. Darbu laikā tika uzlaboti kritiskākie posmi pašvaldības ceļu infrastruktūrā, tīrot grāvjus, caurtekas, pieberot un izlīdzinot dabīgo granti. Darbu izpildītāji bija SIA “Limbažu ceļi” un SIA “ACB būve”, savukārt neatkarīgai darbu kvalitātes uzraudzībai tika piesaistīts sertificēts būvuzraugs.

 

Alojas novada dome pateicas par operatīvi un kvalitatīvi veikto darbu. Īpašs paldies SIA “Limbažu ceļi” arī par Ausekļa ielas Alojā sagatavošanu svecīšu gājienam dzejnieka Ausekļa 165.jubilejas svinīgajā pasākumā 19.septembrī.    

 

Sagatavoja Zane Landsmane