Alojas administrācija

Lāčplēša diena Staicelē

lāčplēša diena 092Skaista tradīcija Staicelē ir ikgadējais Lāčplēša dienas lāpu gājiens Auseklīša gaismas ceļš, ko organizē Staiceles vidusskola. Šogad, lai sekmētu dažādu paaudžu sadarbību, piedāvājām 11. novembra pasākumā līdzdalību aktīvākajām savas pilsētas biedrībām un nevalstiskajām organizācijām, lai visi staicelieši kopīgi radītu svētkus un dotos vienotā Auseklīša gaismas ceļā.

Kā katru gadu – skolēni veidoja svecīšu gaismas ceļu cauri parkam līdz Salacai un atmiņu ugunskuram. Jaunieši svinīgā gājiena priekšgalā nesa mirdzošo auseklīti. Bet liels paldies par atbalstu varoņu piemiņas dienas organizēšanā lauku sieviešu klubiņam Saulgriezes un vadītājai Ilgai Līsmanei, biedrībai Staiceles seniori un vadītājai Marutai Rozenbergai, Staiceles radošo sieviešu klubam Stazele un vadītājai Anitai Strokšai, jauniešu biedrībai Pivālind un vadītājai Andai Timermanei, kā arī foto biedrībai Laiks un Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai.

Pateicība svētku organizēšanā arī Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājam Eināram Bērziņam un citu mūsu iestāžu darbiniekiem, Staiceles vidusskolas Vecāku padomei un priekšsēdētājai Iritai Neripai, staicelietei Guntai Ristamecai par dzejas vārdiem mūsu Latvijas brīvības cīnītājiem. Priecājāmies par Staiceles sporta arodvidusskolas audzēkņu izveidoto gaismas taku gar Salacu! Un paldies visiem klašu kolektīviem par dalību, pedagogiem, darbiniekiem, vidusskolas direktorei Sandrai Brokānei un vietniecei Aldai Grāverei par patriotiskajām uzrunām.

Tik svinīgi lāpu apmirdzētajā tumsā izskanēja Dievs, svētī Latviju! Ar lepnumu par savu zemi un ļaudīm pie pasākuma dalībnieku krūtīm bija piespraustas sarkanbaltsarkanās lentītes – lai arī turpmāk mūsu ikdienas gaitās netrūktu vienotības un gaismas!

Maija Andersone,

Staiceles vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā

lāčplēša diena 114lāčplēša diena 125lāčplēša diena 187