Aloja

Semināru un apmācības iespējas lauku attīstības jautājumos

Untitled

15.februārī 10:00 Limbažu novada domes zālē, Rīgas ielā 16, Limbažos

 

Valsts augu aizsardzības dienesta seminārs “Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības, graudaugu, rapša un lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana”

 

Laiks Stundu skaits Tēma Lektors
10:00 – 11:00 1

 

 

Aktualitātes Integrētās augu audzēšanas ieviešanā VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja A.Lestlande
11:00 – 12:00  

1

 

Lauka monitorings. Kaitīgo organismu izplatība un attīstības pakāpe. Lauka uzskaites sistēma (vēsture), tās aizpildīšanas pamatprincipi

 

VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā referente L.Būcēna
12:00 – 12:30 0,5 Kafijas pauze
12:30 – 13:30 1 Prasības mēslošanas līdzekļu lietošanai VAAD Agroķīmijas departamenta vecākā inspektore K.Eglīte
13:30 – 15:00 1,5 VAAD reģionālais inspektors – prognozists. Nozīmīgākās graudaugu un rapša slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja. VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā L.Būcēna
15:00 – 15:30 0,5 Nozīmīgākās lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošanas integrētā pieeja VAAD Integrētās augu aizsardzības daļas vecākā L.Būcēna

Kontaktinformācija: Limbažu KB lauku attīstības konsultante Brigita Skujiņa, tālr. 27875479, e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv


17.februārī 10:00 Limbažu konsultāciju biroja zālē, Jūras iela 58, Limbažos

 

Limbažu KB organizētās mācības zināšanu atjaunošanai 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības pārreģistrēšanai

 

Pieteikšanās līdz 15.februārim

Mācību ilgums: 3 stundas

Līdzi jāņem 1 fotogrāfija (3x4cm) un iesniegums VAAD. Iesnieguma veidlapas pieejamas VAAD mājaslapā vai Limbažu konsultāciju birojā.

 

Kontaktinformācija: Brigita Skujiņa, tālr. 27875479, e-pasts: brigita.skujina@llkc.lv


Informatīvas konsultācijas lauksaimniekiem (elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotājiem) par Lauku atbalsta dienesta (LAD) platībmaksājumu elektronisko pieteikšanu

 

LAD aicina klientus, kuriem nav noslēgts EPS līgums, to izdarīt:

 

25.februārī

10:00 – 12:00 Staiceles pilsētas bibliotēkā, Parka ielā 2, Staicelē

13:00 “Sabiedriskā centra” zālē, Puikulē, Brīvzemnieku pagastā

26.februārī

10:00 – 12:00 Alojas Dienas centrā, 2.stāvā, Rīgas ielā 4, Alojā

13:00 – 15:00 Vilzēnu tautas namā, Braslavas pagastā

 

Lai noslēgtu līgumu:

  • klientam LAD darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  • jābūt reģistrētam e-pastam;
  • LAD klienta nr.

 

Kontaktinformācija: Ziedīte Jirgensone, SIA LLKC lauku attīstības konsultante Alojas novadā, tālr. 28398769 vai 26425717