Aloja

Dienas centrs Alojā veiksmīgi realizē projektus

Aizvadītajā gadā Alojas novada domes Dienas centram (turpmāk – Dienas centrs) Alojā izdevies veiksmīgi realizēt vairākus projektus, kā rezultātā centra apmeklētājiem tiek sniegta iespēja laiku pavadīt patiesi daudzveidīgi un kvalitatīvi.

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 1.3.apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīvesveidu” ietvaros centrā īstenots projekts “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”. Projekta laikā noorganizētas vairākas aktivitātes, kas guva lielu jauniešu atsaucību un no dalībnieku puses tika atzinīgi vērtētas. Notika Alojas novada jauniešu forums, diskusija “Kafija ar politiķiem”, erudīcijas konkurss “Es dzīvoju ES…”, aktivitāte “Izlūku skola”, notikušas arī jauniešu veselības veicināšanas nodarbības un Eiropas jaunatnes dienas pasākums.

 

Pērn īstenots arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts „Alojas novada pašvaldības publisko interneta pieejas punktu attīstība”, ar kura palīdzību Dienas centram iegādāti pieci datori. Tāpat 2015.gadā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja projektu “Alojas dienas centra brīvā laika aktivitāšu dažādošana”, kas ļāva Alojas dienas centram iegādāties iekārtas un mēbeles virtuves iekārtošanai, sporta inventāru, daudzfunkcionālo spēļu galdu, skaņu un gaismas aparatūru, kā arī televizoru un pufus. Īstenojot projektu “Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā”, iegādāta arī cepeškrāsns, tosteris un mikseris.

 

Izrādot Dienas centra telpas, vadītāja Guna Krūmiņa atzīst, ka nu tajās ir patiesi daudz papildinājumu, kurus centra apmeklētāji novērtē un ar prieku izmanto ik dienu. Viņa neslēpj gandarījumu par paveikto, lai gan dalība projektos un to īstenošana prasījusi ne mazums darba un rūpju. Taču G.Krūmiņa norāda, ka apmeklētāju atzinīgais vērtējums par pozitīvajām pārmaiņām sagādā vislielāko prieku un raizes tad paliek novārtā.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto