Alojas administrācija

Alojas novada sākumskola tiekas Alojas Ausekļa vidusskolā

Otrdien, 9. februārī, Alojas Ausekļa vidusskolā plānotajā metodiskajā apvienībā tikās Alojas novada sākumskolas skolotāji no Staiceles vidusskolas un Alojas Ausekļa vidusskolas.

Apvienības skolotāji piedalījās un vēroja atklāto stundu latviešu valodā 3.klasē (vadīja skolotāja Līga Kokina), tāpat vēroja kā notiek pedagoga palīga darbs, kas nodrošina individuālo pieeju skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. Pēc atklātās stundas skolotāji strādāja radošā darbnīcā (vadīja Inatra Vaļicka), kur tika pagatavoti vienkārši telpas dekori no papīra strēmelītēm.

Pēc radošās darbošanās tika pārrunāta un izdarīti secinājumi par atklāto stundu, tika pārrunāti plānotie pasākumi 2.semestrī. Pēc Izglītības speciālistes ieteikumi tika nolemts, ka papildus plānotiem pasākumiem notiks glītrakstīšanas konkurss.

Paldies kolēģiem par atbalstu, plānojot sākumskolas aktivitātes Alojas novadā.

Ar cieņu Alojas novada sākumskolas MA vadītāja,

Alojas Ausekļa vidusskolas skolotāja Inatra Vaļicka