Aloja

Pasaules Latviešu Klaidoņu brālības ziemas saiets

Alojas novada domes pārstāvji piedalījās biedrības “Pasaules Latviešu klaidoņu brālība” ziemas saietā, kas notika Rīgā, klubā “Hamlets”. Biedrība dibināta 2014.gada aprīlī, tā apvieno ceļotājus no visas Latvijas. Par prezidentu ievēlēts ceļotājs Pēteris Strubergs. Biedrības galvenie mērķi ir popularizēt ceļošanu, veicināt sadarbību starp ceļotājiem, iepazīstinot Latvijas iedzīvotājus ar svešām zemēm un valstīm.

 

Pasākumu ievadīja kopīgi nodziedāta brālības himna. Diriģenta lomu uzņēmās Rolands Zagorskis, muzikālo pavadījumu pie klavierēm nodrošināja ērģelniece Ingūna Grīnberga. Pirms oficiālās daļas klātesošie kavējās piemiņas brīdī pāragri aizsaulē aizgājušam brālim Jānim Vaišļam, kā arī vienoti domās nosūtīja Rolandam Balodim Ūdrim atlabšanai vajadzīgo enerģiju, jo mūsu kolēģis pēc smaga negadījuma atrodas slimnīcā, kur jau vairāk kā nedēļu izmisīgi cīnās par savu dzīvību. Kopsapulces turpinājumā brālības rindās svinīgi tika uzņemti astoņi jauni, daudzās pasaules valstīs pabijuši klaidoņi – lidotājs Andrejs Asars, fotogrāfe Irēna Frīdenšteina Stibe, ceļotājs Emīls Putniņš, ceļotāja Linda Riņķe, uzņēmēja Agnese Sila, ceļotājs Mārtiņš Sils, ceļotājs Andžš Ūbelis un rakstnieks Jānis Ūdris. Pēc uzņemšanas ceremonijas kopsapulces dalībnieki noskatījās brālības brāļu Andreja Hansona un Bruno Šulca veidoto filmu “Klaidoņstāsts”, kas vēsta par Ungurpils ezeru un tā unikālajām iemītniecēm proti, peldošajām salām. Atskaiti kopsapulcei par brālības 2015. gada laikā paveikto darbu bija sagatavojuši Pēteris Strubergs un revidents Oskars Šmeliņš. Kopsapulces dalībnieki dalījās pārdomās un ierosinājumos par brālības darba pilnveidošanu, un PLKB vasaras saietu 10. jūnijā Alojā, kas šogad norisināsies sadarbībā ar Alojas mednieku kolektīvu, veltot to medniecību tēmai.  A.Hansons ierosināja, ka saieta devīze varētu būt “Ar plinti plecā pasaulē”.

 

Uz tikšanos vasaras saietā 10.jūnijā!

 

Inese Timermane