Aloja

Staiceles bibliotēkā tikšanās ar mākslinieci

Staiceles bibliotēkā viesojas māksliniece – ilustratore
Anita Jansone – Zirnīte
Februāra sākumā Staiceles pilsētas bibliotēkā viesojās un ar skolēniem tikās māksliniece, daudzu grāmatu ilustratore Anita Jansone – Zirnīte. Pasākuma laikā, jau mēnesi esošā izstāde, tika papildināta ar zīmējumiem no grāmatām un exlibriem.
Māksliniece daudz stāstīja par savu bērnību, par pirmajiem otas triepieniem, par iespēju apgūt zīmēšanu. Savā stāstījumā īpašu vietu ilustratore ierādīja savai mīļākajai grāmatai – Gorders “Ziemassvētku noslēpums”, kuras ilustrācijas ir mazas gleznas. Daudz stāstīja un rādīja bērniem ilustrētās grāmatas par Burtnieku Ķūķi. Atbildēja uz bērnu jautājumiem par ilustrēto grāmatu skaitu, par tehnikām ar kurām tiek gleznots un zīmēts, par autora sadarbību ar ilustratori, par grāmatu izvēli, kuras ilustrēt.
Māksliniecei ļoti tuva ir dabas aizsardzības tēma, tāpēc noslēgumā visiem bērniem tika dāvāti mākslinieces ilustrētie bukleti “Trakas lietas…Izglāb pasauli arī tu!!!” jeb “Trakas lietas… par klimata pārmaiņām”. Buklets, kurš ilustratīvi demonstrē klimata pārmaiņu radītās problēmas un dod norādes kā tās ierobežot.

Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita Strokša