Alojas administrācija

Apspriež “Salas” būvniecības procesu un uzņēmējdarbības vidi Alojas novadā

17.martā Rīgā notika Alojas novada domes vadības tikšanās ar Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra – bibliotēkas “Sala” projekta partnera Voleras pašvaldības Norvēģijā pārstāvi, AS „Tretorget” valdes locekli  Jostein Takle, būvniekiem un būvuzraugu. Tikšanās laikā iesaistītās puses apsprieda projekta detaļas un tā īstenošanas gaitu efektīvo rādītāju sasniegšanā, kā arī runāja par sagaidāmajiem rezultātiem.

 

“Salas” pamatakmens likšanas ceremonijas dienas rītā pašvaldības ēkā ar J.Takle tikās pašvaldības priekšsēdētāju Valdi Bārdu, viņa vietnieci attīstības jautājumos Daci Vilni, komercdarbības speciālisti Zani Lapšāni – Celmu un novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes vadītāju Ilzi Cauni ar vietnieku Māri Siktāru. Sanākušie pārrunāja pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, jauno uzņēmēju piesaisti, uzņēmējdarbības vides attīstību un to, ko veic pašvaldība, lai šo jomu atbalstītu.

 

J.Takle patīkami pārsteigts atzina, ka uzņēmējdarbības veicināšanā un sadarbībā Alojas novada pašvaldība tikusi daudz tālāk nekā daudzas norvēģu pašvaldības. Viņš norādīja, ka ir ļoti iespaidots par šajā nozarē paveikto apjomu novadā, ņemot vērā salīdzinoši nelielos resursus, un saskata abu pašvaldību sadarbības iespējas pieredzes apmaiņas, semināru un citu praktisku aktivitāšu veidā.

 

Zanes Landsmanes

teksts un foto