Aloja

Ar jauno mācību gadu tiks ieviesta maksa par izglītības ieguvi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

29. jūnija domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka ar š.g. 1. septembri ieviest vecāku līdzfinansējumu par izglītības ieguvi novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – Alojas Mūzikas un mākslas skolā, Staiceles Mūzikas un mākslas skolā un Alojas novada sporta skolā.

Ikmēneša mācību maksa (līdzfinansējums) par vienas profesionālās programmas apguvi vienam audzēknim tiek noteikta 5,00 EUR.

Ar 29. jūnija saistošajiem noteikumiem nr.7 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Alojas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” var iepazīties ŠEIT.