Aloja

Tukumā sprieda par vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi, paveikto un darāmo

Reg.kom.Tukumā_19. augustā Tukuma novada domē notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma sēde, kuras temats “Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) – paveiktais un darāmais”.

 

Tikšanās laikā tika analizēts līdz šim paveiktais, kā arī diskutēts par turpmāko rīcību VPVKAC darbības uzlabošanai un pilnveidošanai. Pašlaik kopējais pakalpojumu vadības sistēmā reģistrētais pakalpojumu skaits ir 25,5 tūkstoši: 16,65 tūkstoš pieteikumu VSAA pakalpojumiem, 2,5 tūkstoš  pieteikumu VID pakalpojumiem un sniegtas 6,3 tūkstoši konsultācijas. Paralēli tiek sniegti arī pašvaldību pakalpojumi. Turklāt šie skaitļi pakāpeniski pieaug.

 

Tukuma novada pašvaldība kā komitejas izbraukuma sēdes norises vieta nebija izraudzīta nejauši – tieši Tukumā 19. maijā atklāja pirmo reģionālās nozīmes attīstības centru, kurā vienuviet pieņem pieteikumus gan valsts, gan pašvaldību pakalpojumiem. Par centra darbu pastāstīja Ritma Skudra – Tukuma administratīvās nodaļas vadītāja. Savu pieredzi izklāstīja arī Alojas un Kandavas pašvaldību pārstāvji. Ar prezentāciju uzstājās Alojas KAC speciāliste Laura Sisene, Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis un domes priekšsēdētājs Valdis Bārda.

 

LPS komitejas dalībnieki vērsa VARAM pārstāvju uzmanību uz to, ka šobrīd ir tendence valsts iestādēm slēgt savas reģionālās filiāles, līdz ar to no ministrijas tiek gaidīts atbalsts, lai nodrošinātu, ka VPVKAC paliktu šīs iestādes darbinieki, kuri klātienē turpinātu sniegt iedzīvotājiem pakalpojumus.

 

LPS uzklausīja VARAM informāciju, ka 2017. gada Valsts budžetā tiek plānota  dotācijas 940 394 EUR apmērā, kas paredzēta esošo VPVKAC darbības nodrošināšanai  444 840 EUR un jauno VPVKAC izveidei un darbības nodrošināšanai 504 300 EUR apmērā.

 

Sēdē piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) kolēģi un parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts, kurš uzsvēra, ka šo centru izveide ir mērķtiecīgs VARAM politikas rezultāts: “VARAM ciešā sadarbība ar pašvaldībām ir nodrošinājusi, ka publiskie pakalpojumi ir kļuvuši pieejamāki ikvienam Latvijas iedzīvotājam un uzņēmējam. Vislielākie ieguvēju no šādu centru izveides Latvijā ir novadu iedzīvotāji, kuri nepieciešamos pakalpojumus saņem ātrāk, ērtāk un izdevīgāk! Mūsu kopējais uzdevums ir radīt ikvienam iespējas jautājumus risināt tuvāk mājām.” 

 

Klātesošie ieinteresēti uzklausīja mājinieku – izpilddirektora Māra Rudaus-Rudovska un Teritoriālās attīstības komitejas priekšsēdētāja Induļa Zariņa stāstījumu par Tukuma pašvaldību, tās paveikto, kā arī izveidoto Vienoto dispečerdienestu, ar kuru iepazinās arī klātienē. 

 

Avots: Latvijas Pašvaldību savienība