Aloja

Ozolmuižas pamatskolas skolēni mācību ekskursijā Rīgā

Lai skolēnu mācīšanās procesu padarītu interesantāku, dabā krāšņo septembri izmantojam jaunu zināšanu, prasmju un pieredzes iegūšanai ārpus ierastajām klases telpām. Viena no iespējām – mācību ekskursija. Arī šis rudens nav izņēmums. Ozolmuižas pamatskolas 8. klase iepriekšējā mācību gadā ieguva „ Labās klases” balvu, kurā tiek apmaksāti ceļa izdevumi mācību ekskursijai.

23. septembrī braucām uz Rīgu, un kopā ar 8. klasi brauca arī tie skolēni, kuri iepriekšējā mācību gadā bija saņēmuši Gudrās pūces atzinību. Mūsu mācību ekskursijas mērķis bija apmeklēt Rīgas Motormuzeju, Latvijas Dabas muzeju, Rīgas Radio un Televīzijas torni, „Zaļās jostas” organizēto pasākumu – akciju par tīru Latviju, savukārt, izklaidei – Zelta boulingu.

Rīgas Motormuzejā pēc renovācijas bija iespēja aplūkot senos spēkratus – automašīnas, velosipēdus, motociklus u. c., kā arī apskatīt senus radioaparātus un telefonus. Skolēni, līdzdarbojoties ar dažādām interaktīvām nodarbēm, uzzināja stāstus par unikāliem spēkratiem, ievērojamām personībām un auto pasaules nozīmīgākajiem vēstures notikumiem.

Rīgas Dabas muzejā ne tikai iepazināmies ar ekspozīciju, bet katram skolēnam bija jāaizpilda arī darba lapa par Latvijas putniem, darbojoties patstāvīgi.

Turpmākais ceļš veda uz Rīgas Radio un Televīzijas torni. Bija nedaudz apmākusies diena, bet varējām aplūkot mūsu galvaspilsētu Rīgu no 97 m augstuma.

Liela jautrība bija, spēlējot boulingu – daudziem tā bija pirmā pieredze, un emocijas bija lieliskas. Ekskursijas izskaņā apmeklējām „ Zaļās jostas” organizēto akciju pie tirdzniecības centra Origo. Mūs cienāja ar videi draudzīgā biopolimēru (no kartupeļu miltiem) maisiņā iesaiņotiem Latvijā augušiem āboliem, aicinot ikdienā mazāk lietot plastmasas iepirkumu maisiņus. Uz lielā ekrāna tika demonstrēta S.Semjonova veidotā vides filma „Plastmasas maisiņa ceļš”. Savukārt māksliniece Elita Patmalniece aicināja iesaistīties kopīgas gleznas tapšanā. Tagad skolā kārta eksperimentam – pārliecināties, vai patiešām tukšais ābolu maisiņš, ierušināts zemē, pēc 6 mēnešiem būs sadalījies tiktāl, ka nekaitēs dabai. To pētīs vides pulciņa dalībnieki.

Šī ekskursija bija emocijām bagāta, un katrs skolēns varēja pilnveidot savas zināšanas. Vienlaikus skolēniem bija iespēja iepazīt pašiem sevi un skolasbiedrus citā vidē un apstākļos, mācīties saskarsmes kultūru un daudzas citas ikdienā nepieciešamas iemaņas. Par pozitīvo noskaņojumu un rūpēm ekskursijas laikā paldies sakām arī šoferim Indulim Penkam.

Laila Riba, 8.klases audzinātāja