Alojas administrācija

Atvērta pieteikšanās pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” dalībnieku reģistrā

lmLabklājības ministrija 2017.gada 8.jūnijā uzsāka iesniegumu pieņemšanu dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.

 

Aicinām pieteikties pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” dalībnieku reģistrā komersantus (SIA, AS), biedrības un nodibinājumus, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietvaros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi vērstus projektus. Informāciju par pieteikšanās kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem, Labklājības ministrijas darba laiku, iesniegumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/text/3672

 

Lai sniegtu sīkāku informāciju par nosacījumiem dalībai projektā, otrdienās un ceturtdienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00 tiek sniegtas konsultācijas pa tālruni 64331822. Atbildes uz aktuālākajiem jautājumiem sagatavotas sadaļā „Jautājumi un atbildes” – http://www.lm.gov.lv/text/3643

 

Lai dokumentu iesniegšanas process ikvienam būtu pieejams un ērts, iesniegumu un pievienotos dokumentus var iesniegt:
–        personīgi (tajā skaitā nogādājot ar kurjeru, Labklājības ministrijas lietvedības nodaļā (101. kabinets),
–        sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē,
–        elektroniski, ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

 

Iesniegumu pieņemšana notiks nepārtraukti projekta īstenošanas laikā. Atgādinām, ka pasākuma dalībnieka reģistrēšana Labklājības ministrijas pasākuma dalībnieku reģistrā ir priekšnoteikums, lai turpmāk varētu pretendēt uz finanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanā AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM”.  

 

Plašāka informācija par projektu  http://www.lm.gov.lv/text/3496

 

LM Aktualitātes
Mājaslapas AKTUĀLI un PRESEI sadaļās – http://www.lm.gov.lv
Facebook – https://www.facebook.com/labklajibasministrija/
Twitter – https://twitter.com/Lab_min