Aloja

Olimpiāžu uzvarētāju svētki Alojas Ausekļa vidusskolā

Vai mēs spējam iedomāties pasauli bez izglītības iestādēm? Lai vai cik grūti no rīta ir pamosties un doties uz skolu, mēs saprotam, ka izglītība tomēr ir ļoti svarīga. Neviens neapgalvo, ka formāli neizglītots cilvēks dzīvē neko nesasniegs, jo pastāv daudz izņēmumi. Tomēr izglītības iegūšana paver daudz plašāku iespēju loku. Zināšanas ir spēks. Šādu definīciju pirms pāris gadsimtiem, apgaismības periodā, noformulēja filozofs Francis Beikons.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas uzvarētāji olimpiādēs un konkursos šīs definīcijas formulējumam piekrīt un iegūtās zināšanas varēs pēc tam dzīvē izmantot. 2016./2017.m.g izcili sevi ir apliecinājusi 11. klases skolniece Elīza Cepurniece, kas starpnovadu olimpiādē labi nostartējusi, saņēma uzaicinājumu piedalīties valsts matemātikas olimpiādē, kurā ieguva 3.vietu. Par meitenes panākumiem lepna skolotāja Aīda Balga, skola un vecāki. Pārliecinoši savu pozīciju nostiprinājis labāko vidū ir 11.klases skolnieks Klāvs Elsiņš, kas prieku sagādājis ekonomikas skolotājai Dacei Vilnei, iegūstot atzinību ekonomikas olimpiādē, par 2.vietu starpnovadu angļu valodas olimpiādē un atzinību reģiona angļu valodas olimpiādē priecājas skolotāja Vineta Tiltiņa. Lepojamies ar 11.klases skolnieces Artas Bārdas 3.vietu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē, tāpat Montas Grīnbergas atzinība latviešu valodā liek mums domāt, ka aug jaunā maiņa, kas nākotnē, varbūt, būs jaunie skolotāji, rakstnieki vai vienkārši talantīgi sava aroda pratēji (paldies skolotājai Ilonai Vītolai).  Lepni var būt skolotāji (Juris Alps, Sarmīte Mangulsone, Guna Grigorjeva) par 9.klases skolnieka Haralda Siktāra panākumiem – 3.vieta starpnovadu fizikas olimpiādē, 3.vieta Skolēnu Zinātniski pētnieciskos lasījumos reģionā, atzinības mājturību un tehnoloģiju olimpiādē un konkursā “Pazīsti savu organismu”. 5.klases skolnieka Jāņa Siktāra 3.vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē ļauj skolotājai Ilzei Kapmalei ticēt, ka Jānis nākotnē pārstāvēs Alojas Ausekļa vidusskolu valstī. Skolotāja Zinta Ādamsone par 7.klases skolnieka Edvarda Kaļvas panākumiem reģiona angļu valodas olimpiādē (atzinība), saka, ka tas ir tikai sākums. Paldies skolotājai Līgai Kokinai un 4.klases skolnieka Armanda Grosmaņa vecākiem par dalību zēna Skolēnu Zinātniski pētnieciskā darba tapšanā (atzinība Vidzemes reģionā). Pārliecināti savas zināšanas anatomijā, 3.vieta starpnovadā, ir rādījusi 9. klases skolniece Annija D. konkursā “Pazīsti savu organismu” (skolotāja Guna Grigorjeva). Paldies noteikti ir jāsaka arī visiem pārējiem skolēniem un skolotājiem, kas gatavojās un piedalījās starpnovadu olimpiādēs, varbūt tieši viņi piepulcēsies godalgoto skolēnu pulciņam. Paldies arī skolotājam Imantam Dalkam un viņa talantīgajiem sportistiem, kas iegūtās prasmes sportā prot arī parādīt sporta sacensībās.

 

Divus gadus atpakaļ skolā tika iedibināta tradīcija, ka pēc pasākuma tiek stādīts košuma krūmiņš vai kociņš, izveidotajā olimpiāžu uzvarētāju dobē, skolas pagalmā. Šogad krūmiņu stādīja 11.klases skolnieki Elīza Cepurniece, Klāvs Elsiņš un skolotāja Aīda Balga.  Alojas Ausekļa vidusskolā blakus skolas karogam lepni stāv šogad izveidots skolas vimpelis, kur  talantīgie skolēni, kopā ar vecākiem, skolotājiem piešuva savu gudrības un zināšanu simbolu – pogu. Lai nākamajā gadā šo gudrības pogu būtu vēl vairāk un savas zināšanas, prasmes un iemaņas tiktu izmantotas pareizi, sevi attīstot un pilnveidojot.

 

Alojas Ausekļa vidusskolas administrācijas vārdā saka direktores vietniece mācību jomā Inatra Vaļicka

[Not a valid template]