Aloja

Alojas novada klientu apkalpošanas centrs joprojām starp līderiem sniegto pakalpojumu skaita ziņā

Alojas novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) ieņem 3.vietu starp visiem VPVKAC Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) konsultāciju absolūtajos rādītājos (70 no 1142 VSAA konsultācijas sniegtas Alojas novada VPVKAC).

 

Alojas novada VPVKAC 2017.gadā sniegto pakalpojumu skaits un pakalpojumi veidi liecina par veiksmīgu virzību gan pakalpojumu pieteikumu (VSAA gadījumā), gan e-pakalpojumu konsultāciju izmantošanas (VID gadījumā) virzienā.

 

Alojas novada VPVKAC pakalpojumu indeksā 2017/04 atrodas līderu sekotāju grupā, virs kopējiem rādītājiem (15,5), nekā visos VPVKAC (9,1 pakalpojums uz 1000 iedzīvotājiem).

 

Alojas novada VPVKAC sniegto pakalpojumu (pieteikumu un konsultāciju) ik mēneša skaits 2017.gada pirmajos mēnešos ir lielāks kā atbilstošos iepriekšējā gada mēnešos, tāpat arī 2016.gada pēdējos mēnešos – lielāks, nekā atbilstošajos mēnešos 2015.gadā.

 

Alojas novada VPVKAC salīdzinoši biežāk sniegti VSAA pakalpojumi (79%), nekā citos novadu nozīmes VPVKAC, tostarp 74% bijuši slimības pabalsti. Alojas novada VPVKAC sekmīgi darbojas VID konsultāciju virzienā, jo pat 74% no VID pakalpojumiem bijuši vērsti uz e-pakalpojumiem – pieteikšanās EDS lietošanai vai konsultācijas par VID pakalpojumiem.

 

Sniegto pakalpojumu skaita izmaiņas pa ceturkšņiem ir bijušas līdzīgas kā citos VPVKAC, bet pa pusgadiem liecina par pozitīvām izmaiņu tendencēm gan pēdējā pusgadā (2016.g. novembris – 2017.g. aprīlis pret iepriekšējo pusgadu), gan iepriekšējā pusgadā (2016.g. maijs – oktobris pret iepriekšējo pusgadu).

 

Sniegto pakalpojumu skaita izmaiņas pa mēnešiem un pakalpojumu veidiem liecina par pieaugumu 2017.gadā un arī uz citu novadu fona sniegto pakalpojumu skaits ir salīdzinoši augsts.

 

Pakalpojumu saraksts

 

Avots:  VPVKAC darbības atskaite par laika posmu līdz 2017.gada 30.aprīlim