Aloja

Aicina uzņēmējus atbalstīt konkursu “Sirds skolotājs”

Alojas novada uzņēmēju konsultatīvā padome sadarbībā ar Alojas novada uzņēmējiem un biedrību “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” rīko konkursu “Sirds skolotājs”.  Alojas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu pedagogi tiks apbalvoti ar naudas balvu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbībā un sasniegumiem izglītībā.

 

Uzņēmēju konsultatīvā padome aicina novada uzņēmējus finansiāli atbalstīt konkursa ieceri. Uzņēmēji naudas ziedojumu aicināti ieskaitīt organizatoru – biedrības “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolas” (reģ. Nr.50008224301, Juridiskā adrese: Ausekļa iela 1, Aloja, Alojas novads, LV-4064) AS “SEB banka ” kontā LV35UNLA0050022081592, norādot ziedojuma mērķi – naudas balva konkursam “Sirds skolotājs”.

 

Konkursa nolikums

Sagatavoja Zane Lapšāne-Celma