Alojas administrācija

Ar projekta atbalstu novada skolās dažādos izglītības pakalpojumus un mācību procesā attīstīs individuālo pieeju

NA_ES

Augustā Alojas novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Aloja novada vispārējās izglītības iestādēs.

 

Ar projekta atbalstu divu mācību gadu laikā skolās paredzētas vairākas aktivitātes, kas ļaus dažādot izglītības pakalpojumu pieejamību un individuālo pieeju mācību procesā. Ozolmuižas pamatskolā jau šajā mācību gadā pietiekamā apjomā tiek nodrošināta skolotāja logopēda pieejamība. 5. – 11. klašu skolēni 1 reizi mēnesī dosies uz Vidzemes Augstskolas Mazās mehatronikas un robotikas skoliņas nodarbībām. Paredzēti nodarbību cikli “Mācāmies kopā!” skolās, kurās izglītojas skolēni ar mācīšanās traucējumiem. Savukārt 2018. gada un 2019. gada augustā plānota 5 dienu dienas nometne “Domā, izzini, eksperimentē”, kurā piedalīsies skolēni ar augstiem un vispārējiem sasniegumiem mācībās. Skolēniem būs iespēja darboties arī tūrisma un orientēšanās klubiņā, 1. – 6. klašu skolēniem notiks tehniskās dienas “Lielās zinātkāres diena!”, bet 1.– 4. klašu skolēni iesaistīsies pasākumā “Iepazīsim dažādus robotus!”.

 

Valsts izglītības satura centrs informē, ka šobrīd noslēgti 74 sadarbības līgumi ar pašvaldībām, iesaistot 233 izglītības iestādes visā Latvijā.

 

Valsts izglītības satura centrs 2016. gada 30. decembrī noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par projekta īstenošanu. Projekta sadarbības partneri ir Latvijas pašvaldības.

 

Sagatavoja Ilze Kapmale, Liāna Lilenblate-Sipko